רשימה אינדעקסירטע צײַטשריפֿטן און זאַמלביכער
אַרויס אין פּוילן צווישן ביידע וועלט־מלחמות
(1917 — 1939)

וויכטיקע באַמערקונג: די אויסגאַבעס פֿון ייִדישן וויסנשאַפֿטלעכן אינסטיטוט (ייִוואָ) אין ווילנע זענען דערווײַל נישט אַרײַנגענומען געוואָרן אינעם אינדעקס. זייער אינהאַלט איז פּרטימדיק אינדעקסירט געוואָרן אין די ווײַטערדיקע אויסגאַבעס:

ביבליאָגראַפֿישע יאָרביכער פֿון ייִוו"אָ -- וואַרשע, קולטור־ליגע, 1928.
ייִוואָ־ביבליאָגראַפֿיע: אַ רשימה פֿון די ביכער, זשורנאַלן, בראָשורן, אַרטיקלען, רעצענזיעס אאַז"וו וואָס דער ייִדישער וויסנשאַפֿטלעכער אינסטיטוט האָט פּובליקירט -- ניו־יאָרק , ייִדישער וויסנשאַפֿטלעכער אינסטיטוט, 1943–1955.

צײַטשריפֿט הערות
אויף דער שוועל (וואַרשע, 1931; 1932)  
אויפֿגאַנג (וואַרשע, 1928–1929)  
אויפֿגאַנג (וואַרשע, 1936–1937) פֿעלט: נומ' 11, 12, 1936; נומ' 2, 1937
1937, נומ' 3 איז אויף פּויליש
אויפֿגאַנג [זאַמלבוך] (וואַרשע, 1931)  
דער אויפֿגאַנג [זאַמלבוך] (לאָדזש, 1921)  
אויפֿן ליטעראַרישן האָריזאָנט (לאָדזש, 1928) פֿעלט: נומ' 1
אויפֿקום (לאָדזש, 1927–1928) פֿעלט: נומ' 2, 1927; נומ' 4, 1928
אונזער הײַנט (וואַרשע, 1920) זען: [הײַנט; פֿאָרמעלער נאָמען:] אונזער הײַנט (וואַרשע, 3.10.1920)
אונדזער וואָרט (ביאַלע־פּאָדלאַסק, 1924)  
אונדזער צײַטונג (וואַרשע, 1939) זען: [דער מאָמענט; פֿאָרמעלער נאָמען:] אונדזער צײַטונג (וואַרשע, 3.3.1939)
אונזער לעבען [זאַמלהעפֿט] (וואַרשע, 1920)  
אונזער פֿאָלק (לאָדזש, 1931)  
אונזער פֿאַמיליע־זשורנאַל (וואַרשע, 1924)  
אונזער צײַט [זאַמלהעפֿט] (וואַרשע, 1920)  
אונזער צײַט (וואַרשע, 1924–1932) פֿעלט: פֿון יולי 1929 ביז מײַ 1932
אונזער שטימע (וואַרשע, 1918) פֿעלט: נומ' 3, זז' 69 – סוף
אות (לאָדזש, 1936–1939) אינדעקסירט: דעצעמבער 1936 – פֿעברואַר 1937 (3 העפֿטן); 2, העפֿט 1, יאַנואַר 1938; 3, העפֿט 1, אַפּריל 1939
איבערבוי (וואַרשע, 1933–1935) פֿעלט: 1934, נומ' 4 (13)
אייראָפּעיִשע בלעטער (לעמבערג, 1929) בלויז נומ' 1 און 2
אילוסטרירטע וואָך (וואַרשע, 1923–1928) פֿעלט: 1925, נומ' 29
[אילוסטרירטע וואָך; פֿאָרמעלער נאָמען:] נײַע אילוסטרירטע וואָך (וואַרשע, 1925) זען אויך: אילוסטרירטע וואָך (וואַרשע, 1923–1928)
אילוסטרירטע וועלט (וואַרשע, 1919–1920)  
אילוסטרירטער זשורנאַל (וואַרשע, 1926)  
אילוסטרירטער מאַגאַזין (וואַרשע, 1927)  
אין שטורם [ליטעראַריש זאַמלבוך] (וואַרשע, 1917)  
אין שפּאַן (ווילנע, 1926)  
אינזל (בוקאַרעשט – לאָדזש – וואַרשע – ביאַליסטאָק, 1935–1939) פֿעלט: 1937;
1938: נומ' 1, נומ' 14–17
אינזער האָפֿענונג (וואַרשע, 1926–1932) פֿעלט: נומ' 24, 1927, זז' 17–32; נומ' 30, 1929, זז' 1–9
אַלבאַטראָס (וואַרשע – בערלין, 1922–1923)  
אַלמאַנאַך פֿון ייִדישן ליטעראַטן־ און זשורנאַליסטן־פֿאַראיין אין ווילנע (ווילנע, 1938)  
אַלמאַנאַך צום 10־יעהריגען יובילעאום פֿון "מאָמענט" (וואַרשע, 1912)  
אַמאָל אין אַ יובֿל (וואַרשע, 1929, 1931)  
אָנהויב (לעמבערג, 1931) בלויז נומ' 1
פֿעלט: זז' 3–1, 65–25
ווײַס: זז' 11–16, 23–24
אַרבייטער־לוח (וואַרשע, 1920–1926)  
אַרבעטער־קולטור (לעמבערג, 1923–1928) פֿאַרשריבן נאָר 1923: נומ' 1, 2, 4, 5 און 7
אָרטאָדאָקסישע בלעטלעך (לאָדזש, 1922–1924) פֿעלט: נומ' 1–4, 1922
באַגינען (ווילנע, 1932, 1934–1935, 1936) 1932: אַרויס בלויז צוויי נומערן
יוני 1936 – בלויז אַן איינטאָג־אויסגאַבע
פֿעלט: 1934, נומ' 4 און 1935, נומ' 8
בוך און לעזער (וואַרשע, 1930)  
ביכער־וועלט (וואַרשע, 1922–1924, 1928–1929)  
בלעטער פֿונעם סעמינאַר פֿאַר ייִדישיסטיק (וואַרשע, 1929, 1931)  
בשותּפֿות (שעדלעץ, 1938)  
גלאָבוס (וואַרשע, 1932–1934)  
גלאָקן (וואַרשע, 1921)  
געציילטע ווערטער (טשערנאָוויץ – קראָקע – ריגע, 1929–1930)  
גרינינקע בוימעלאַך (ווילנע, 1919–1922)  
גרינינקע ביימעלעך (ווילנע, 1926–1939)  
דריטער יונגוואַלד (ווילנע, 1939) זען אויך: יונגוואַלד (ווילנע, 1939)
הײַנט (וואַרשע, 1908–1919, 1926–1939) זען די באַזונדערע רשימה
הײַנט: אילוסטרירטע בײַלאַגע (וואַרשע, 1931) יעדע וואָך פֿון נומ' 153
הײַנט: יוביליי־בוך 1908–1928 (וואַרשע, 1928)
 
הײַנט: יוביליי־בוך 1908–1938 (וואַרשע, 1938)  
הײַנט: מיטאָגבלאַט (וואַרשע, 1917–1919) פֿון 1917, נומ' 96
עס פֿעלן די נומ' 86, 87, 96, 103 פֿון יאָר 1918
[הײַנט; פֿאָרמעלער נאָמען:] אונזער הײַנט (וואַרשע, 3.10.1920)  
[הײַנט; פֿאָרמעלער נאָמען:] הײַנטיגער טאָג (וואַרשע, 11.10.1920)  
[הײַנט; פֿאָרמעלער נאָמען:] וואַרשאַווער הײַנט (וואַרשע, 7.10.1920)  
[הײַנט; פֿאָרמעלער נאָמען:] דער טאָג (וואַרשע, 1919, 1920, 1938)  
[הײַנט; פֿאָרמעלער נאָמען:] נײַעס פֿון הײַנט (וואַרשע, 1919–1920)  
[הײַנט; פֿאָרמעלער נאָמען:] נײַער הײַנט (וואַרשע, 1920–1925) פֿעלן:
1923: נומ' 150–153; 156–171; 174; 175; 182; 183; 192; 193
1924: נומ' 1, זז' 1–2; 105
1925: נומ' 150; 171; 172; 216; 221; 222; 238; 240; 268, זז' 5–8; 286; 287; 289; 294; 295
[הײַנט; פֿאָרמעלער נאָמען:] נײַער הײַנט: אילוסטרירטע בײַלאַגע (וואַרשע, 1925) יעדע וואָך פֿון 2 (1) ביז 152 (26); פֿעלט פֿון נומ' 158 (27)
[הײַנט; פֿאָרמעלער נאָמען:] דער נײַער הײַנט (וואַרשע, 6.10.1925)  
[הײַנט; פֿאָרמעלער נאָמען:] נעכטן און הײַנט (וואַרשע, 10.10.1920)  
[הײַנט; פֿאָרמעלער נאָמען:] עקסטראַ הײַנט (וואַרשע, 8.10.1920)  
הײַנטיגער טאָג (וואַרשע, 1920) זען: [הײַנט; פֿאָרמעלער נאָמען:] הײַנטיגער טאָג (וואַרשע, 11.10.1920)
הלל צייטלינס בלעטער (וואַרשע, 1917–1918) פֿעלט: צווייטער זאַמלהעפֿט
העפֿטן (וואַרשע, 1938–1939)  
העפֿטן פֿאַר ליטעראַטור און קונסט (לאָדזש, 1919) פֿעלט: זז' 9–10
די וואָג (וואַרשע, 1922)  
די וואָך (ווילנע, 1919)  
די וואָך (ווילנע, 1923)  
די וואָך (ווילנע, 1931–1932)  
וואָכנשריפֿט פֿאַר ליטעראַטור, קונסט און קולטור (וואַרשע, 1931–1935)  
וואָרצלען (וואַרשע, 1927)  
וואַרשאַווער הײַנט (וואַרשע, 1920) זען: [הײַנט; פֿאָרמעלער נאָמען:] וואַרשאַווער הײַנט (וואַרשע, 7.10.1920)
וואַרשע (וואַרשע, 1930)  
וואַרשעווער אַלמאַנאַך (וואַרשע, 1923)  
וואַרשעווער בלעטער (וואַרשע, 1932) פֿאַרשריבן נומ' 1; פֿעלט נומ' 2
וואַרשעווער העפֿטן (וואַרשע, 1935)  
וואַרשעווער שריפֿטן (וואַרשע, 1926–1927)  
ווילנער וואָך (ווילנע, 1921)  
ווילנער אַלמאַנאַך (ווילנע, 1939)  
ווילנער זאַמעלבוך (ווילנע, 1916, 1918)  
וויסנשאַפֿטליכער זשורנאַל (לעמבערג, 1934–1936) פֿעלט: נומ' 10 ביז 17
וועגן (ווילנע, 1923–1924)  
זאַלבעאַכט (וואַרשע, 1932)  
דער חבֿר (ווילנע, 1920–1922)  
דער חבֿר (ווילנע, 1929–1939)  
דער חודש (וואַרשע, 1921)  
דער טאָג (וואַרשע, 1919, 1920, 1938) זען: [הײַנט; פֿאָרמעלער נאָמען:] דער טאָג (וואַרשע, 1919, 1920, 1938)
טויז רויט (לאָדזש, 1922)  
טײַפֿון (לאָמזשע, 1923)  
טעאַטער (וואַרשע, 1925–1926)  
טעאַטער (ווילנע, 1935)  
טעאַטער און קונסט (לאָדזש – וואַרשע, 1922–1924) פֿאַרשריבן: 1922: נומ' 1–8 ; 1923: נומ' 1–7
טעאַטער און קינאָ (וואַרשע – לאָדזש, 1922–1923)  
טריבונע (טשענסטאָכאָוו, 1933–1935) פֿאַרשריבן נאָר נומ' 5, 15.7.1933
טריט (לאָדזש, 1928)  
ידיעות פֿון י. ג. פֿ. ל. (ייִדישער געזעלשאַפֿט פֿאַר לאַנדקענטעניש אין פּוילן) (וואַרשע, 1933) זען אויך: לאַנדקענטניש (וואַרשע, 1933–1937)
יוגענד (לאָדזש, 1918)  
די יודישע וועלט (פּיעטריקאָוו, 1924)  
יודישע זאַמעלביכער (וואַרשע, 1918)  
יודישע זאַמעלביכער (וואַרשע, 1920)  
די יודישע טריבונע (וואַרשע, 1922–1923) פֿעלט: נומ' 17, 18, 20, 23, 25, 36, 45
יודישע ליטעראַטור (וואַרשע, 1933)  
יודישער ליטעראַרישער קאַלענדער (לעמבערג, 1922–1924) זען: ייִדישער ליטעראַרישער קאַלענדער
יונג־אידיש (לאָדזש, 1919)  
יונג־ווילנע (ווילנע, 1934–1936)  
יונג־פּאָעזיע (בריסק, 1928)  
יונגוואַלד (ווילנע, 1939) זען: ערשטער יונגוואַלד; צווייטער יונגוואַלד; דריטער יונגוואַלד; פֿערטער יונגוואַלד
יונגע דיכטונג (ראָדעם, 1930–1932) פֿעלט: נומ' 2. 1931?
ייִדיש (לעמבערג, 1930)  
ייִדיש טעאַטער (וואַרשע, 1921–1922)  
ייִדיש טעאַטער (וואַרשע, 1927)  
ייִדישע בינע (וואַרשע, 1924)  
דאָס ייִדישע וואָרט (קראָקע, 1925–1936) פֿעלן אַ סך נומערן
די ייִדישע וועלט (ווילנע, 1928)  
ייִדישער ליטעראַרישער קאַלענדער (לעמבערג, 1922–1924) נומ' 1: פֿאַרשריבן פֿון "אינהאַלט"
נומ' 2 און 3: פֿול
כאַליאַסטרע (וואַרשע – פּאַריז, 1922–1924)  
לאַנד און לעבן (וואַרשע, 1927–1928) פֿעלט: 2, נומ' 3–4
לאַנדקענטניש (וואַרשע, 1933–1937) פֿאַראַן: נומ' 1, 16, 18–23
זען אויך: ידיעות פֿון י. ג. פֿ. ל. (ייִדישער געזעלשאַפֿט פֿאַר לאַנדקענטעניש אין פּוילן) (וואַרשע, 1933)
ליטע (ווילנע, 1919) זען אויך: ליטאָ (ווילנע, 1914)
ליטעראַטור (וואַרשע, 1935) פֿעלט: נומ' 4–5
ליטעראַרישע בלעטער (וואַרשע, 1925–1939) פֿעלט נומ' 19, 1939
ליטעראַרישע גרופּע (ראָדעם, 1930–1931) פֿעלט: נומ' 4 (מאַרץ 1931)
ליטעראַרישע וועלט (וואַרשע, 1928) פֿאַרשריבן נומ' 1 ביז 4
ליטעראַרישע טריבונע (לאָדזש, 1930–1933) פֿעלט: 1933
דאָס ליטעראַרישע ראַדאָם (ראָדעם, 1928)  
לעבען (ווילנע, 1920–1922) פֿאַרשריבן נאָר: 1920; נומ' 1, 9–11, 1921; נומ' 12, 1922
דער מאָמענט (וואַרשע, 1910–1939) זען די באַזונדערע רשימה
דער מאָמענט: מיטאָגבלאַט (וואַרשע, 1914–1920) זען די באַזונדערע רשימה
דער מאָמענט: דאָס יודישע געזונט־שוץ: בײַלאַגע (וואַרשע, 1927) בײַלאַגע צו: דער מאָמענט (וואַרשע, 1910–1939)
[דער מאָמענט; פֿאָרמעלער נאָמען:] אונדזער צײַטונג (וואַרשע, 3.3.1939)  
[דער מאָמענט; פֿאָרמעלער נאָמען:] נײַע צײַטונג (וואַרשע, 10.3.1939)  
מאָרגענשטערן (וואַרשע, 1920–1921) אינדעקסירט נאָר נומ': 43, 28, 23–24, 19, 15–17, 10, 7
מײַן רעדנדיקער פֿילם (וואַרשע, 1937–1939) פֿאַרשריבן ביז נומ' 12 (25)
פֿעלט: נומ' 4 (17); (26)–(35)
נײַלאַנד (לעמבערג, 1918–1919)  
נײַע אילוסטרירטע וואָך (וואַרשע, 1925) זען: [אילוסטרירטע וואָך; פֿאָרמעלער נאָמען:] נײַע אילוסטרירטע וואָך (וואַרשע, 1925)
נײַע ווינטן (ראָדעם, 1926–1927) אינדעקסירט נומ' 1 ביז 5
נײַע צײַטונג (וואַרשע, 1939) זען: [דער מאָמענט; פֿאָרמעלער נאָמען:] נײַע צײַטונג (וואַרשע, 10.3.1939)
די נײַע שול (ווילנע – וואַרשע, 1920–1930)  
נײַעס פֿון הײַנט (וואַרשע, 1919–1920) זען: [הײַנט; פֿאָרמעלער נאָמען:] נײַעס פֿון הײַנט (וואַרשע, 1919–1920)
נײַער הײַנט (וואַרשע, 1920–1925) זען: [הײַנט; פֿאָרמעלער נאָמען:] נײַער הײַנט (וואַרשע, 1920–1925)
דער נײַער הײַנט (וואַרשע, 1925) [הײַנט; פֿאָרמעלער נאָמען:] דער נײַער הײַנט (וואַרשע, 6.10.1925)
דער נײַער קריטיקער (וואַרשע, 1936) זען: [דער קריטיקער; פֿאָרמעלער נאָמען:] דער נײַער קריטיקער (וואַרשע, 1936)
נעכטן און הײַנט (וואַרשע, 1920) זען: [הײַנט; פֿאָרמעלער נאָמען:] נעכטן און הײַנט (וואַרשע, 10.10.1920)
סאָציאַליסטישע בלעטער (וואַרשע, 1931)  
דער סנה (וואַרשע, 1920)  
ס'פֿעלד (לאָדזש, 1919–1923) זוכן אונטער: [ס'] פֿעלד
עטיודן (ווילנע, 1934–1936) פֿעלט: נומ' 5
עלטערן־טריבונע (וואַרשע, 1937–1939) פֿעלט: 1938, נומ' 9
ערשטער יונגוואַלד (ווילנע, 1939) זען אויך: יונגוואַלד (ווילנע, 1939)
די עפּאָכע (פּאַריז – וואַרשע, 1928)  
עקסטראַ הײַנט (וואַרשע, 1920) זען: [הײַנט; פֿאָרמעלער נאָמען:] עקסטראַ הײַנט (וואַרשע, 8.10.1920)
ערשטע שריט (לעמבערג, 1932)  
ערשטער שניט (וואַרשע, 1929–1931)  
פּרוּוון (ביאַליסטאָק, 1935) פֿאַרשריבן נאָר נומ' 2, 5
פֿאָרויס (וואַרשע, 1937–1939) פֿעלט: נומ' 16 (18), 1938; נומ' 20 (22), 1938; נומ' 26 (28), 1938; נומ' 2 (30), 1939
פֿון יאָר צו יאָר (וואַרשע, 1926–1929)  
פֿון נאָענטן עבֿר (וואַרשע, 1937–1938)  
די פֿײַל (וואַרשע – לאָדזש, 1927)  
ס'פֿעלד (לאָדזש, 1919–1923) פֿאַראַן: נומ' 1, 4, 5, 6
פֿערטער יונגוואַלד (ווילנע, 1939) זען אויך: יונגוואַלד (ווילנע, 1939)
פֿריהלינג (לאָדזש, 1922)  
פֿרײַנד (וואַרשע, 1934–1935)  
פֿרײַע שריפֿטןַ פֿאַרן ייִדישן סאָציאַליסטישן געדאַנק (ווילנע – וואַרשע, 1926–1937)  
צווייטער יונגוואַלד (ווילנע, 1939) זען אויך: יונגוואַלד (ווילנע, 1939)
צווישען ווינדמיהלען (קראָקע, 1931)  
צושטײַער (לעמבערג, 1929–1931)  
קולטור (וואַרשע, 1922)  
קולטור (ווילנע, 1937)  
קולטור־ליגע (וואַרשע, 1921)  
קונסט און לעבן (ווילנע, 1926) פֿאַרשריבן נאָר נומ' 1 און 4
די קינדער־וועלט (וואַרשע, 1927–1933) פֿעלט: נומ' 3, 8, 9, 1928; נומ' 2–3, 1930, זז' 3–4; נומ' 1, 1931
קינדער־פֿרײַנד (וואַרשע, 1936–1939)  
קינדערלאַנד (וואַרשע, 1931–1935) פֿאַרשריבן: 1931; נומ' 1–3; 1932; יאַנואַר 1935
דער קריטיקער (וואַרשע, 1936) זען המשך: [דער קריטיקער; פֿאָרמעלער נאָמען:] דער נײַער קריטיקער (וואַרשע, 1936)
[דער קריטיקער; פֿאָרמעלער נאָמען:] דער נײַער קריטיקער (וואַרשע, 1936) זען אָנהייב: "דער קריטיקער" (וואַרשע, 1936)
רינגען (וואַרשע, 1921–1922)  
דער רעפֿלעקטאָר (קראָקע, 1935)  
שוועלן (לאָדזש, 1923–1924) פֿעלט: באַנד 1, נומ' 1
שול און היים (ווילנע, 1921–1922) פֿאַרשריבן נומ' 1–4, 1921; נומ' 1 (5), 1922
שול און לעבן (וואַרשע, 1921–1927)  
שול־וועגן (וואַרשע, 1934–1939)  
שול־וועגן: צו דער געשיכטע פֿון דעם ייִדיש־וועלטלעכן שולוועזן אין פּוילן [זאַמלבוך] (וואַרשע, 1938–1939) בײַלאַגע צו: שול־וועגן (וואַרשע, 1934–1939)
שול פֿרײַנד (ווילנע, 1936–1939)  
שול־פֿראַגן (ווילנע, 1932)  
שולע און ערציהונג (לאָדזש, 1933)  
שטאַפּלען (ראָדעם, 1929)  
שטיוול אויפֿן ברוק (וואַרשע, 1931)  
שטעגן (סטאַניסלאַוואָוו, 1932–1938) אין נומ' 5 (7) מײַ 1933 פֿעלט זז' 5–6
שפּראָצונגען (וואַרשע, 1925–1926)  
שריפֿטן (וואַרשע, 1936–1938) פֿעלט: 1937, נומ' 5 און 6