רשימה אינדעקסירטע צײַטשריפֿטן און זאַמלביכער
אַרויס אין רומעניע (1891 — 1940)

צײַטשריפֿט הערות
אויפֿבוי (טשערנאָוויץ, 1935–1938)  
אויפֿגאַנג (סיגעט, 1933–1936)  
אונזער וואָרט (בוקאַרעשט, 1937-1925) פֿעלט: 1929: נומ' 44–49; 1930: נומ' 51.
אין 1935 ניט אַרויס
זען אויך: אונזער וועג (בוקאַרעשט)
אונזער וואָרט (טשערנאָוויץ, 1922) זייער ווייניק אונטערגעשריבן
אונזער וועג (בוקאַרעשט, 1926–1929) המשך פֿון "אונזער וואָרט"
אינדעקסירט אין גאַנצן אַחוץ נומ' 25, 26;
אין 1928: אין גאַנצן נישט אַרויס
דער איד (קעשענעוו, 1920–1922) המשך פֿון: דער מאָרגען (קעשענעוו)
פֿעלט: 1920: נומ' 7, 119, 129;
1921: נומ' 343, 367;
1922: נומ' 516, 555
די אידישע האָפֿנונג (טשערנאָוויץ, 1922)  
אינזל (בוקאַרעשט – לאָדזש – וואַרשע – ביאַליסטאָק, 1936–1939) פֿעלט: 1937;
1938: נומ' 1, נומ' 14–17
אָנזאָג (קעשענעוו, 1931)  
אַרבעטער־צײַטונג (טשערנאָוויץ, 1921–1931) ס'פֿעלן: 1927: נומ' 247, 250;
1929: נומ' 341, 344–347
זען אויך די בײַלאַגע: יוגנט (1923–1925)
געציילטע ווערטער (טשערנאָוויץ – קראָקע – ריגע, 1929–1930)  
דורשי ציון (בוקאַרעשט, 1902)  
דער האַמער (בראַיִלאַ, 1915–1916) פֿעלט נומ' 11
דאָס וואָרט (קעשענעוו, 1922)  
ווינטן (סאָראָקע, 1931–1932)  
וועלט־שפּיגל (בוקאַרעשט, 1939–1940)  
דער וועקער (בוקאַרעשט, 1920)  
דער וועקער (יאַס, 1915–1916)  
דער וועקקער (יאַס, 1896)  
טשערנאָוויצער בלעטער (טשערנאָוויץ, 1929–1937)  
יוגנט (טשערנאָוויץ, 1923–1925) בײַלאַגע צו: אַרבעטער־צײַטונג (1921–1931)
פֿעלט: 1923: נומ' 1–8
דאָס יודישע וואָרט (טשערנאָוויץ, 1934–1937) פֿעלט: נומ' 1, 1934
יודישע וועלט (סיגעט, 1933–1934) פֿעלט: 1934: נומ' 7, זז' 2–3;
נומ' 13, 16, 23–25, 30
דאָס יודישע פֿאָלקסבלאַט (טשערנאָוויץ, 1921) פֿעלט: נומ' 1, זז' 3–4;
נומ' 8–10, נומ' 30, נומ' 33
יודישע צײַטונג (מאַראַמורעש־סיגעט, 1921–1922) פֿעלט: 1921: 1, נומ' 1, 3;
1922: 2, נומ' 3, 4, 6, 7, 8
דער יודישער וועג (טשערנאָוויץ, 1932)  
דער יודישער פֿרײַנד (טשערנאָוויץ, 1928–1930) פֿעלט: נומ' 68
ייִדיש (בוקאַרעשט, 1935)  
דער ייִנגער קעמפֿער (טשערנאָוויץ, 1925–1926) ניט אַרויס צווישן אָקטאָבער 1925 און נאָוועמבער 1926
דאָס ליכט (בוקאַרעשט 1901) המשך פֿון: פּאַלעסטינאַ (1901)
ליכט (יאַס, 1914–1915)  
דער מאָרגען (קעשענעוו, 1919–1920) פֿעלט: נומ' 1, 15, 30, 41
זען המשך: דער איד (1920–1922)
נס ציונה (גאַלאַץ, 1908–1909)  
פּאַלעסטינאַ (בוקאַרעשט, 1901) זען המשך: דאָס ליכט (1901)
דאָס פֿאָלקסבלאַטט (בוקאַרעשט, 1891–1896) אינדעקסירט: 1, נומ' 1 ביז נומ' 10, 1891;
2, נומ' 11, 1891, ביז נומ' 43, 1892;
4, נומ' 44 ביז נומ' 50, 1894
פֿאָלקס־צײַטונג (טשערנאָוויץ, 1928)  
די פרײַהייט (טשערנאָוויץ, 1919–1924) פֿעלט: 1919: נומ' 1–3, 5, 7–9, 12–13, 15–17, 19–20, 22;
1921: נומ' 102–124, 126–130, 132–135;
1922: אין גאַנצן
1923: ביז נומ' 152
דער קאָמפּאַס (בראַילאַ – בוקאַרעשט, 1896–1897) פֿעלט: נומ' 7, 14 ,29, און פֿון נומ' 34 ביז 41
זען המשך: [דער קאָמפּאַס; פֿאָרמעלער נאָמען:] דער ריכטיגע קאָמפּאַס (בוקאַרעשט, 1897)
[דער קאָמפּאַס; פֿאָרמעלער נאָמען:] דער ריכטיגע קאָמפּאַס (בוקאַרעשט, 1897) המשך פֿון: דער קאָמפּאַס (בראַיִלאַ – בוקאַרעשט)
קולטור (טשערנאָוויץ, 1921)  
קולטור (טשערנאָוויץ, 1925)  
דער ריכטיגע קאָמפּאַס (בוקאַרעשט, 1897) זען: [דער קאָמפּאַס; פֿאָרמעלער נאָמען:] דער ריכטיגע קאָמפּאַס (בוקאַרעשט, 1897)
שויבן (בוקאַרעשט, 1936–1938) פֿעלט: נומ' 6
שויבן (טשערנאָוויץ, 1924)  
דער שטראָם (קעשענעוו, 1930–1931)  
דער שטערן ([יאַס], 1927) אינדעקסירט בלויז נומ' 1