רשימה אינדעקסירטע צײַטשריפֿטן און זאַמלביכער
אַרויס אין דער רוסישער אימפּעריע
(1862 — 1917)

  צײַטשריפֿט הערות
אָדעססער טאָג בלאַט (אָדעס, 1907) אינדעקסירט אויך די בײַלאַגע צום נומ' 4
דאָס אָדעסער לעבען (אָדעס, 1912) פֿעלט: נומ' 3
אָדעסער פֿאָלקס בלאַט (אָדעס, 1906) פֿעלט: נומ' 3, זז' 3–4
אָדר (וואַרשע, 1914)  
אונזער וועג (ווילנע, 1907) זען: [דער נײַער וועג; פֿאָרמעלער נאָמען:] אונזער וועג (ווילנע, 1907)
אונזער וועלטעלע (ווילנע, 1901) אינדעקסירט נומ' 2 – "שבֿועות־געשאַנק" און נומ' 3 – "חנוכּה געשענק". ערשטע העפֿט "פּסח־געשענק" – ניטאָ אין ביבליאָטעק.
אונזער זשורנאַל (וואַרשע, 1913)  
אונזער טעלעפֿאָן (בענדין, 1913–1915) אינדעקסירט: 1913: נומ' 1–9; 1914: נומ' 1–28; 1915: בלויז נומ' 24
אונזער יום־טובֿ (לאָדזש, 1914)  
אונזער לעבען (וואַרשע – אָדעס, 1907–1917) פֿעלט:1907, נומ' 105, 112, 122, 145, 147, 154, 159; 1908, נומ' 131, ז' 3–4; נומ' 177; נומ' 178, ז' 3–4; נומ' 192 – 193; נומ' 224, ז' 5–6; 1909, נומ' 66; 116, ז' 3–4; נומ' 150– סוף יאָר; 1910, נומ' 299, 300; 1911, נומ' 140, זז' 2–3; נומ' 300; 1912, נומ' 66, 67; 1913, נומ' 14; נומ' 94, ז' 2–4
פֿעלן אין גאַנצן: 1915–1917
אונזער צײַט (ווילנע, 1911)  
אונזער צײַט (פּעטערבורג, 1914) אַ המשך פֿון "די צײַט" (פּעטערבורג, 1914);
זען אויך: "צײַט־פֿראַגען" (פּעטערברוג, 1914);
אומזיסטע בײַלאַגע: פּראָפֿעסיאָנעלער לעבן (פּעטערבורג, 1914) – נישט אינדעקסירט.
אונזערע אויפֿגאַבען אין ארץ־ישׂראל [זאַמלבוך] (אָדעס, 1908)  
אושפּיזין ([וואַרשע], [1910]) פֿאַראַן אַן אַנדער "אושפּיזין" ([וואַרשע], [1913]) – נישט אינדעקסירט. די דאַטע דאָ איז באַשטימט געוואָרן לויט רעקלאַמעס פֿון נײַע ביכער.
דער איד (אָדעס, 1912) זען אָנהייב: "שלום־עליכם" (אָדעס, 1911–1912)
פֿעלט: נומ' 46 (141), 76 (172), 1912
די אידישע וואָך (וואַרשע, 1912–1913)  
[די אידישע וואָך:] פֿאַרן קליינעם עולם [בײַלאַגע] (וואַרשע, 1912–1913)  
דאָס אידישע וואָרט (אָדעס, 1912–1913) פֿעלט: נומ' 17, 1913; נומ' 24, 1913
די אידישע וועלט (פּעטערבורג, 1912) המשך: די יודישע וועלט (ווילנע, 1913–1915)
די אידישע יוגענד (ווילנע, 1906)  
די אידישע פֿאָלקס־שטימע (וואַרשע, [1911]) פֿעלט: העפֿט 3
אידישע צײַטונג (ווילנע, 1909) פֿעלן: 1909, נומ' 16, נומ' 63, ז' 1 פֿון נומ' 71, נומ' 133–159
אידישעס וואָכענבלאַט (וואַרשע, 1906–1914) פֿאַראַן:
[1]: 1906–1907: נומ' 1–57
2: 1908: נומ' 1–24 + ראָש־השנה, סוכּות (נישט נומערירט)
[3]: 1909: נומ' 1–8 + פּסח־, ראָש־השנה־ און סוכּות־נומער
[4]: 1910: פּורים־, פּסח־, שבֿועות־נומער
ווײַטער – בלויז יום־טובֿ־בלעטער (זען די שייכדיקע פּובליקאַציעס):
1910: סכּות, חול־המועד, חנוכּה; 1911: פּורים, פּסח, שבֿועות, ראָש־השנה, סוכּות; 1912: פּורים, פּסח, שבֿועות, ראָש־השנה, סכּות, חנוכּה; 1913: פּורים, שבֿועות, סכּות, חנכּה; 1914: פּורים, פּסח, שבֿועות
[אידישעס וואָכענבלאַט:] חול־המועד פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1910)  
[אידישעס וואָכענבלאַט:] חנוכּה־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1910)  
[אידישעס וואָכענבלאַט:] חנוכּה־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1912)  
[אידישעס וואָכענבלאַט:] חנכּה־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1913)  
[אידישעס וואָכענבלאַט:] סוכּות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1911)  
[אידישעס וואָכענבלאַט:] סכּות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1910)  
[אידישעס וואָכענבלאַט:] סכּות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1912)  
[אידישעס וואָכענבלאַט:] סכּות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1913)  
[אידישעס וואָכענבלאַט:] פּורים־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1911)  
[אידישעס וואָכענבלאַט:] פּורים־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1912)  
[אידישעס וואָכענבלאַט:] פּורים־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1913) פֿעלן: זז' 2–3
[אידישעס וואָכענבלאַט:] פּורים־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1914)  
[אידישעס וואָכענבלאַט:] פּסח־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1911)  
[אידישעס וואָכענבלאַט:] פּסח־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1912)  
[אידישעס וואָכענבלאַט:] פּסח־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1914)  
[אידישעס וואָכענבלאַט:] ראָש השנה־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1912)  
[אידישעס וואָכענבלאַט:] ראָש־השנה פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1911)  
[אידישעס וואָכענבלאַט:] שבֿועות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1911)  
[אידישעס וואָכענבלאַט:] שבֿועות בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1912)  
[אידישעס וואָכענבלאַט:] שבֿועות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1913)  
[אידישעס וואָכענבלאַט:] שבֿועות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1914)  
אידישער אַלמאַנאַך (קיִעוו, [1910])  
דער אידישער אַרבייטער ([ ], 1896–1904) פֿעלט: נומ' 4–5, 1898
דער אידישער ביבליאָגראַף [זאַמלבוך] (ביאַליסטאָק, 1910)  
דער אידישער הויז־דאָקטאָר (וואַרשע, 1912–1914) פֿעלט: נומ' 5, 1914
איין טאָג (ווילנע, [1907])  
אייר (וואַרשע, 1914)  
אייראָפּעאישע ליטעראַטור (וואַרשע, 1910)  
אילוסטרירטעס פּסח־בלאַט (וואַרשע, 1906)  
אילוסטרירטעס שבֿועות־בלאַט ([וואַרשע], [1906])  
אין אונזערע טעג [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916) זען אויך: דאָס יודישע וואָרט [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916)
אין די פֿופֿצעהן מלחמות (וואַרשע, 1914)  
אין פֿרײַע מינוטען (וואַרשע, 1913) טייל אידענטיש מיט: יונגוואַרג (וואַרשע, 1913)
איבערזעצערס נישט אָנגעגעבן.
די אַלטע שטימע (ווילנע, 1911)  
דער אַלטער ישׂראליק (לעמבערג, 1875–1876) זען: ישׂראליק (לעמבערג, 1875–1876)
דער אָנפֿאַנג (ווילנע, 1912)  
דער אַפֿיקומן ([וואַרשע], [1895]) אינהאַלט אידענטיש צו: דער אַפֿיקומן (וואַרשע, 1905)
דער אַפֿיקומן (ווילנע, [1909])  
אַרבייטער־קאַלענדאַר (וואַרשע, [1906])  
דיא אַרבייטער שטיממע ([אָן אָרט], 1897–1905) בלויז: נומ' 14, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39; בײַלאַגע נומ' 2 צום נומ' 8; בײַלאַגע צום נומ' 39.
זען אויך: די אַרבייטער־שטימע (פּעטראָגראַד, 1917)
די אַרבייטער שטימע פֿון ליטא (ווילנע, 1907) פֿעלט נומ' 4
אַרבע־כּוסות ([וואַרשע], [1911])  
די אַרבעה בנים (וואַרשע, 1913)  
דער אַשמדאַי (בערלין – וואַרשע, 1912–1913)  
דער אתרוג (וואַרשע, [1905])  
באָברוּיסקער וואָכענבלאַט (באָברוּיסק, 1912) פֿעלט: נומ' 11, 19, 28; נומ' 6, זז' 15–18 – ניט געדרוקט.
די בהמה (וואַרשע, 1907) אין רוסיש: "הומאָריסטיש בלאַט".
בוימער (וואַרשע, 1904)  
דאָס בוך און דער לעזער [זאַמלבוך] (וואַרשע, 1911)  
דער בוקעט בלומען (קעשענעוו, 1897[–1898]) אַ ספֿק צי מ'האָט אינדעקסירט דאָס ערשטע צי דאָס צווייטע העפֿט.
עס פֿעלט די הילע און די זז' 97–111
ביאַליסטאָקער וואָרט (ביאַליסטאָק, 1913, 1915) פֿעלט: נומ' 2, 1913, זז' 3–4.
אין יוני 1915 באַנײַט – פֿעלט.
ביאַליסטאָקער טאַגעבלאַט (ביאַליסטאָק, 1913–1915) עס פֿעלן אַ סך נומערן אין אַלע דרײַ יאָרגענג
די ביהן (וואַרשע, 1906) פֿעלט: נומ' 4, 11
בײַ דעם ברידער־קבֿר (אָדעס, [1906?])  
ביכּורים (וואַרשע, 1895) זען: [יום־טובֿ־בלעטלעך] ביכּורים (וואַרשע, 1895)
די בלוטיגע טעג (פּעטערבורג, 1905) איינמאָליקע אויסגאַבע פֿון: [דער פֿרײַנד; פֿאָרמעלער נאָמען:] דאָס לעבן (פּעטערבורג – וואַרשע, 1905–1906; 1913–1914)
בלומען [זאַמלבוך] ([וואַרשע], [1913])  
בלומען אויף פּסח (וואַרשע, [1913])  
בלומען אויף שבֿועות (וואַרשע, [1913])  
בלינצעס (ביאַליסטאָק, 1907)  
אַ בלעט'ל גרינס (וואַרשע, 1907)  
בלעטער פֿאַר אַלע ([וואַרשע], [1907]) 2 העפֿטן
דער בעזים (פּעטערבורג, 1908) זען: [דער פֿרײַנד; בײַלאַגע:] דער בעזים (פּעטערבורג, 1908)
גאָלדענע פֿונקען ([וואַרשע], [1907])  
גאָלדענע שטראַהלען (וואַרשע, 1915)  
די גאַרבער־שטימע (ווילנע, 1908)  
גוט מאָרגען (אָדעס, 1910–1912)  
גוט פּורים (מינסק [1914])  
דער גנבֿ ([וואַרשע], [1907])  
דער גראַגער (ריגע, [1910])  
דער גרויסער וואַרשעווער קונדס (וואַרשע, 1911)  
דער גרויסער חוזק מאַכער (וואַרשע, 1910)  
דער גרויסער קונדס ([וואַרשע], [1909])  
גרינינקע בוימעלאַך (ווילנע, 1914–1915) פֿעלט: 1915, נומ' 1
גרינס (וואַרשע, 1894) זען: [יום־טובֿ־בלעטלעך] גרינס (וואַרשע, 1894)
גרינס (וואַרשע, [1914])  
גרינס [זאַמלונג] (ווילנע, [1909])  
גרינע בלעטער ([וואַרשע], [1911])  
דאַטשניקעס ([וואַרשע], [1910])  
דם ואש ותמרות עשן (וואַרשע, [1915])  
דער האָלצהענדלער (ווילנע, 1910–1914) פֿעלט: 1914, נומ' 7
דער האַנדעלס־אָנגעשטעלטער (וואַרשע, 1914) פֿאַראַן: נומ' 1–2 און נומ' 3
די האָפֿנונג (ווילנע, 1907) המשך פֿון "פֿאָלקסצײַטונג" (ווילנע)
פֿעלט: נומ' 40, זז' 2–3
דער האַרמאַט ([וואַרשע], [1907])  
הדסים [זאַמלבוך] (וואַרשע, [1913])  
הויז־פֿרײַנד (וואַרשע, 1888–1896) ניט אינדעקסירט דאָס ערשטע ניט־נומערירטע בוך מיט דעם זעלבן נאָמען – אַרויס אין 1887 (נישט ווי פֿאַרצייכנט בײַ קירזשניץ 1888) (באַשטעטיקט לויט דער לעצטער זײַט פֿון דער בײַלאַגע "פֿאַמיליען־פֿרײַנד", ערשט בוך)
דער הומאָריסט (וואַרשע, 1909) אַלץ געזען (5 נומערן)
הושענא (וואַרשע, 1894) זען: [יום־טובֿ־בלעטלעך] הושענא (וואַרשע, 1894)
די הושענות (וואַרשע, [1909])  
דאָס הייליגע לאַנד (זשיטאָמיר, [1891])  
הײַנט (וואַרשע, 1908–1919, 1926–1939) זען די באַזונדערע רשימה
הײַנט: מיטאָג־אויסגאַבע (וואַרשע, 1915–1917) גייט ביז 1917, נומ' 95
הײַנט: עקסטראַ אויסגאַבע (וואַרשע, 1914–1915)  
[הײַנט; פֿאָרמעלער נאָמען:] נעכטען און הײַנט (וואַרשע, 1912, 1913, 1914) 1912: נומ' 1, 2 [פֿעלן 3 ביז 8]
1913: נומ' 1–5
1914: נומ' 1–3 [פֿעלן 4, 5]
הײַנטיגע צײַט (ביאַליסטאָק, [1908]–1915) פֿאַראַן: 1911: נומ' 3; 1912: נומ' 1 (פֿעלן זז' 2–3), 2, 3, 4, 7 ; 1913: נומ' 8, 9; 1914: נומ' 1–6, 8–15, 19–21; 1915: נומ' 22 (ס'פֿעלן זז' 2–4)
[דער הייראַטס־פֿערמיטלער; פֿאָרמעלער נאָמען:] יוגענד־וועלט אָדער דער הייראַטס־פֿערמיטלער (וואַרשע, 1908) המשך פֿון: [דער הייראַטס־פֿערמיטלער; פֿאָרמעלער נאָמען:] דער לאַנד שדכן אָדער דער הייראַטס־פֿערמיטלער (וואַרשע, 1908)
[דער הייראַטס־פֿערמיטלער; פֿאָרמעלער נאָמען:] דער לאַנד שדכן אָדער דער הייראַטס־פֿערמיטלער (וואַרשע, 1908)  
הילף (וואַרשע, [1903])  
המן־טאַש (וואַרשע, 1895) זען: [יום־טובֿ־בלעטלעך] המן־טאַש (וואַרשע, 1895)
דער המן־טאַש (וואַרשע, 1914)  
דער המן־קלאַפּער ([וואַרשע], [1910])  
הערבסט (וואַרשע, 1913)  
הערבסט־בלעטער (ווילנע, 1908)  
הערבסט־קלאַנגען (ווילנע, 1911)  
הרים וגבֿעות (וואַרשע, [1913])  
וואוהין (קיִעוו, 1911–1912)  
די וואָך (ווילנע, 1915)  
וואָכענבלאַט (וואַרשע, 1910) זען: [דער פֿרײַנד; בײַלאַגע:] וואָכענבלאַט (וואַרשע, 1910)
וואָכען זשורנאַל "די נײַע וועלט" (וואַרשע, 1910) זען: די נײַע וועלט (וואַרשע, 1909–1910)
דאָס וואָרט (ווילנע, 1907) זען: [דער נײַער וועג; פֿאָרמעלער נאָמען:] דאָס וואָרט (ווילנע, 1907)
דאָס וואָרט (פּעטערבורג, 1914) בײַלאַגע "האַנדלס־אָנגעשטעלטער" – ניט אינדעקסירט
וואַרשאַווער יודישער פֿאַמיליענ־קאַלענדאַר (וואַרשע, 1893–1897)  
דער וואַרשאַווער יודישער קאַלענדאַר (וואַרשע, 1889–1901) נישט אַרויס אין 1897 און 1900
וואַרשאַווער קאָכלעפֿל (וואַרשע, [1911])  
וואַרשויער היגיענישער אינפֿאָרמאַציאָנס־קאַלענדאַר (וואַרשע, 1907–1912) פֿעלן: בענד 1 (תּרס"ח); 5 (תּרע"ב); 6 (תּרע"ג)
וואַרשויער יודישע צײַטונג (וואַרשע, 1867–1868) פֿאַראַן: 1867, נומ' 1–46
דאָס וואַרשעווער וויצבלאַט (וואַרשע, [1904])  
וואַרשעווער צײַטונג (וואַרשע, 1907) פֿעלט: 1, נומ' 3, 1907; נומ' 10, 1907; 2, נומ' 1–2, 1907; נומ' 4–10, 1907
דאָס ווידער־קול (וואַרשע, 1894)  
ווילנער וואָכענבלאַט (ווילנע, 1910–1914) פֿעלן: נומ' 52, 1911, זז' 2–3
ווילנער טאַגעבלאַט (ווילנע, 1915)  
דער וועג (וואַרשע, 1905–1907) פֿעלט: 1905, נומ' 50, ז' 1; נומ' 52; נומ' 57–66; נומ' 71, זז' 3–4; 1906, נומ' 229, זז' 2–3; 1907, נומ' 10.
זען אויך: דער וועג: אָבענד־בײַלאַגע (וואַרשע, 1906)
זען אויך: דער וועג [ליטעראַרישע בײַלאַגע]
דער וועג: אָבענד־בײַלאַגע (וואַרשע, 1906) פֿעלט: 1906, נומ' 119, 120, 122–124, 128, 130, 136, 142–144, 148, 153, 154, 158, 162, 165, 170, 171, 176, 177, 183, 187, 189, 195, 205, 214–218, 222–226, 228–276, 278–282, 284–294.
זען אויך: דער וועג (וואַרשע, 1905–1907)
דער וועג [ליטעראַרישע בײַלאַגע] (וואַרשע, 1905–1907) פֿעלט: בײַלאַגע צו 1906, נומ' 135, זז' 6–7.
זען אויך: דער וועג (ווילנע, 1905–1907)
דער וועג [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916) זען אויך: דאָס יודישע וואָרט [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916)
די וועלט [זאַמלבוך] (ווילנע, 1907)  
דער וועקער (ווילנע, 1905–1906) זען המשך: די נײַע וועלט (ווילנע, 1906)
זען המשך: פֿאָלקסצײַטונג (ווילנע, 1906–1907)
זאַלץ־וואַסער (וואַרשע, 1914)  
זאַמעלבוך (בערדיטשעוו, 1910)  
זאַנגען ([ווילנע], [1909])  
זומער (וואַרשע, [1911])  
זומער און ווינטער (מינסק, [1913])  
זומער־פֿויגעלעך (וואַרשע, [1914])  
זומער־צײַט (וואַרשע, [1913])  
דער זשורנאַליסט (וואַרשע, 1912)  
חד גדיא (וואַרשע, [1914])  
חד גדיא (ווילנע, [1910])  
חול־המועד פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1910) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] חול־המועד פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1910)
דער חכם (וואַרשע, 1913–1914)  
חמשה עשׂר (וואַרשע, 1896) זען: [יום־טובֿ־בלעטלעך] חמשה עשׂר (וואַרשע, 1896)
דאָס חנוכּה־בלאַט ([וואַרשע], 1903)  
חנוכּה־בלאַט (וואַרשע, 1910)  
חנוכּה־בלאַט ([וואַרשע], [1911]) אויפֿן שער־בלאַט:
"ליטעראַריש־אילוסטרירטעס חנכּה־בלאַט"
חנוכּה־בלאַט (ווילנע, [1909])  
חנוכּה־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1910) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] חנוכּה־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1910)
חנוכּה־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1912) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] חנוכּה־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1912)
חנכּה (וואַרשע, 1903)  
חנכּה בלאַט (וואַרשע, [1906])  
חנכּה־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1913) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] חנכּה־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1913)
חרוסת אויף פּסח (וואַרשע, 1908)  
דער טאָג (ווילנע, 1908)  
דער טאָג (ווילנע, 1912–1913) פֿעלט: 1912, נומ' 52; ז' 1 פֿון נומ' 186; נומ' 287 – סוף 1912; 1913, נומ' 55; זז' 2–3 אין נומ' 123
דער טאָג (פּעטערבורג, 1904) פֿעלט: יאָרן 1905–1907, דערשינען כּדי נישט צו פֿאַרלירן דאָס רעכט.
אינדעקסירט אויך די יום־טובֿים־בײַלאַגעס
טאָג־פֿראַגען [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916) זען אויך: דאָס יודישע וואָרט [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916)
טעאַטער־וועלט (וואַרשע, 1908–1909) פֿאַראַן: 1908: נומ' 1 ביז 13 ; 1909: נומ' 1 (14) ביז 10–11 (23–24)
דער טעלעגראַף (וואַרשע, 1906) אינדעקסירט אויך די וועכנטלעכע ליטעראַרישע בײַלאַגע
דער טעלעפֿאָן (אָדעס, 1887) פֿעלט: העפֿט 1
די טרייסט (וואַרשע, 1894) זען: [יום־טובֿ־בלעטלעך] די טרייסט (וואַרשע, 1894)
טשענסטאָכאָווער וואָכען־בלאַט (טשענסטאָכאָוו, 1913) פֿעלט: נומ' 1–22; 24; 27
טשענסטאָכאָווער טאַגעבלאַט (טשענסטאָכאָוו, 1914; 1917–1919) פֿעלט: 1917, נומ' 1–63; 65–238; 244; 248; 271; 287; 1919, פֿאַראַן נאָר נומ' 119; 121; 124; 125; 130.
דאָס יאָהר [זאַמלונג] (וואַרשע – ניו־יאָרק, [1910]) פֿאַראַן: נומ' 3, תּרע"א
יאָהר־בוך "פּראָגרעס" (וואַרשע, 1904)  
יוגענד (וואַרשע, 1907)  
יוגענד־וועלט אָדער דער הייראַטס־פֿערמיטלער (וואַרשע, 1908) זען: [דער הייראַטס־פֿערמיטלער; פֿאָרמעלער נאָמען:] יוגענד־וועלט אָדער דער הייראַטס־פֿערמיטלער (וואַרשע, 1908)
יוגענד־קראַפֿט [זאַמלבוך] (וואַרשע, [1913])  
די יוגענד־שטימע (ווילנע, 1908)  
דער יוד (ווין – קראָקע, 1899–1902) אָפּגעשטעלט זיך צוליבן דערשײַנען פֿונעם "פֿרײַנד" (פּעטערבורע – וואַרשע, 1903–1913)
אין דער זעלבער רעדאַקציע דערשינען זעלבסטצײַטיק (זען אויך): די יודישע פֿאַמיליע (קראָקע, 1902)
פֿעלן: נומ' 36, 1901, זז' 1–2; סוף נומ' 51, 1901.
דער יוד; צווייטע ביליקע אויסגאַבע (קראָקע, 1902)  
יודיש (וואַרשע, 1910)  
דיא יודישע ביבליאָטעק (וואַרשע, 1891–1895)  
די יודישע ביבליאָטעק (וואַרשע, 1904) פֿאַראַן: נומ' 1 ביז 5–6
זען אויך: דיא יודישע ביבליאָטעק (וואַרשע, 1891–1895)
יודישע וואָכענשריפֿט (וואַרשע, 1909)  
דאָס יודישע וואָרט (קראָקע, 1905)  
דאָס יודישע וואָרט [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916) זען אויך המשכים: פֿון טאָג צו טאָג [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916); צום מאָמענט [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916); דאָס לעבען [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916); די יודישע וועלט [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916); דער יודישער געדאַנק [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916); אין אונזערע טעג [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916); טאָג־פֿראַגן [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916); דער וועג [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916); דאָס יודישע לעבען [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916);
פֿעלט: דאָס נײַע לעבען [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916).
די יודישע ווירקליכקייט (ווילנע, 1906–1907)  
די יודישע וועלט (ווילנע, 1913–1915) המשך פֿון: די אידישע וועלט (פּעטערבורג, 1912)
די יודישע וועלט [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916) זען אויך: דאָס יודישע וואָרט [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916)
די יודישע יוגענד [זאַמלבוך] (וואַרשע, [1909])  
דאָס יודישע לעבען [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916) זען אויך: דאָס יודישע וואָרט [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916)
יודישע נײַע לעבען (קיִעוו, 1912–1918) פֿעלט: 1918, נומ' 2–3, 4
דאָס יודישע פֿאָלק (ווילנע, 1906–1908) המשך: דאָס יודישע פֿאָלק (וואַרשע, 1914, 1917–1919)
דאָס יודישע פֿאָלק (ווואַרשע, 1914, 1917–1919) המשך פֿון: דאָס יודישע פֿאָלק (ווילנע, 1906–1908)
יודישע פֿאָלקס־צײַטונג (קראָקע, 1902–1903) פֿעלט: נומ' 19, 1902, זז' 5–6
די יודישע פֿאָלקס־שטימע (וואַרשע, 1909)  
די יודישע פֿאָלקס־ביבליאָטהעק (קיִעוו, 1888–1889) זען אויך המשך: קול מבֿשׂר צו דער יודישער פֿאָלקס־ביבליאָטהעק (אָדעס, 1892)
די יודישע פֿאַמיליע (קראָקע, 1902) אין דער זעלבער רעדאַקציע דערשינען זעלבסטצײַטיק (זען אויך): דער יוד (ווין – קראָקע, 1899–1902)
יודישע פֿרויענוועלט (קראָקע, 1902) פֿעלט: נומ' 20: זז' 4–8
די יודישע צוקונפֿט (ניו־יאָרק, 1908) זען אויך: די יודישע צוקונפֿט (קראָקע – לאָנדאָן – ניו־יאָרק, 1904–1906)
די יודישע צוקונפֿט (קראָקע – לאָנדאָן – ניו־יאָרק, 1904–1906) זען אויך: די יודישע צוקונפֿט (ניו־יאָרק, 1908).
פֿעלט: 1906 (וואַרשע).
די יודישע קאָאָפּעראַציע (ווילנע, 1914–1915)  
די יודישע קאָאָפּעראַציע [זאַמעלבוך] ([פּעטראָגראַד], [1914])  
די יודישע שטימע (ריגע, 1910) נומ' 26–27 – זעלבע דאַטע
נומ' 28–29 – זעלבע דאַטע
יודישעס פֿאָלקס־בלאַט (פּעטערבורג, 1881–1890)  
[יודישעס פֿאָלקס־בלאַט:] בײַלאַגע צום יודישען פֿאָלקס־בלאַט (פּעטערבורג, 1888–1890)  
דער יודישער אַלמאַנאַך [זאַמלבוך] (וואַרשע, 1908)  
דער יודישער ביבליאָטעקאַר (ווילנע, 1914)  
דער יודישער געדאַנק [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916) זען אויך: דאָס יודישע וואָרט [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916)
דער יודישער האַנדעלס־קאַלענדאַר (וואַרשע, 1891)  
דער יודישער ווײַנגאָרטען (וואַרשע, 1913–1914) ערשטע העפֿט: טבֿת תּרע"ד.
פֿעלט: נומ' 3, אָדר תּרע"ד.
דער יודישער וועקקער (אָדעס, מאַרץ 1887)  
דער יודישער עמיגראַנט (פּעטערבורג, 1907–1914) פֿעלט:
1907, נומ' 3
1908, נומ' 7
1909 – אַלץ (אינהאַלט קען מען געפֿינען אין אַ בײַל. 1910, נומ' 1.
1910, נומ' 21
1911, נומ' 2, 5, 8, 15, 18.
1912, נומ' 5, 17, 20.
1913, נומ' 1, 4, 11, 13, ביז נומ' 14.
[יום־טובֿ־בלעטלעך] ביכּורים (וואַרשע, 1895)  
[יום־טובֿ־בלעטלעך] גרינס אויף שבֿועות (וואַרשע, 1894)  
[יום־טובֿ־בלעטלעך] הושענא (וואַרשע, 1894)  
[יום־טובֿ־בלעטלעך] המן־טאַש (וואַרשע, 1895)  
[יום־טובֿ־בלעטלעך] חמשה עשׂר (וואַרשע, 1896)  
[יום־טובֿ־בלעטלעך] די טרייסט (וואַרשע, 1894)  
[יום־טובֿ־בלעטלעך] "כּל־חמיראָ…" (וואַרשע, 1895)  
[יום־טובֿ־בלעטלעך] דאָס ליכטעל (ווראַשע, 1894)  
[יום־טובֿ־בלעטלעך] לכּבֿוד פּסח (וואַרשע, 1894)  
[יום־טובֿ־בלעטלעך] לשנה־טובֿה (וואַרשע, 1895)  
[יום־טובֿ־בלעטלעך] דער עומר (וואַרשע, 1895)  
[יום־טובֿ־בלעטלעך] עונג־שבת (וואַרשע, 1896)  
[יום־טובֿ־בלעטלעך] דער פֿײַל־און־בויגן (וואַרשע, 1894)  
[יום־טובֿ־בלעטלעך] שבת־אויבס (וואַרשע, 1895)  
[יום־טובֿ־בלעטלעך] דער שופֿר (וואַרשע, 1894)  
[יום־טובֿ־בלעטלעך] תּמוז (וואַרשע, 1895)  
[יום־טובֿ־בלעטלעך] דער תּענית (וואַרשע, 1894)  
יונגוואַרג (וואַרשע, 1913) טייל אידענטיש מיט: אין פֿרײַע מינוטען (וואַרשע, 1913)
דער יונגער איד (ווילנע, 1911)  
דער יונגער גײַסט (וואַרשע, 1909)  
די יעצטיגע צײַט (לאָדזש, 1915) פֿאַראַן: נומ' 1 ביז 4
ישׂראליק (לעמבערג, 1875–1876)  
"כּל־חמיראָ…" (וואַרשע, 1895) זען: [יום־טובֿ־בלעטלעך] "כּל־חמיראָ…" (וואַרשע, 1895)
כּרפּס (וואַרשע, [1914])  
כּשר טאָפּ (וואַרשע, [1910])  
לאָדזער וויצבלאַט (לאָדזש, 1903–1904)  
לאָדזער טאַגעבלאַט (לאָדזש, 1908–1915) נישט אינדעקסירט : לאָדזער לעבען (לאָדזש, 1909–1912) – אַרויס צו איין נומער אַ יאָר.
נישט אינדעקסירט נאָך דער ערשטער וועלט־מלחמה.
זען וואָס פֿעלט אין דעם ביבליאָגראַפֿישן קאַרטל.
לאָדזער לעבען (לאָדזש, 1909–1912) זען: לאָדזער טאַגעבלאַט (לאָדזש, 1908–1915)
לאָדזער נאַכריכטען (לאָדזש, 1907–1908)  
לאָדזער פֿאָלקסבלאַט (לאָדזש, 1912–1913) פֿעלט: 1, נומ' 21–22;
2, נומ' 55, 67, 138, ז' 1; נומ' 219, זז' 2–3
לאַטקעס (וואַרשע, 1913)  
דער לאַמטערען (וואַרשע, 1894)  
דער לאַנד שדכן אָדער דער הייראַטס־פֿערמיטלער (וואַרשע, 1908) זען: [דער הייראַטס־פֿערמיטלער; פֿאָרמעלער נאָמען:] דער לאַנד שדכן אָדער דער הייראַטס־פֿערמיטלער (וואַרשע, 1908)
די לאָקשען (וואַרשע, 1894)  
דער לולבֿ (וואַרשע, 1907)  
לידסקיס פֿאַמיליען־אַלמאַנאַך (וואַרשע, 1909) זען: [לידסקיס פֿאַמיליען קאַלענדאַר; פֿאָרמעלער נאָמען:] לידסקיס פֿאַמיליען־אַלמאַנאַך (וואַרשע, 1909)
לידסקיס פֿאַמיליען קאַלענדאַר (וואַרשע, 1908)  
[לידסקיס פֿאַמיליען קאַלענדאַר; פֿאָרמעלער נאָמען:] לידסקיס פֿאַמיליען־אַלמאַנאַך (וואַרשע, 1909)  
ליטאָ [זאַמלונג] (ווילנע, 1914) זען אויך: ליטע (ווילנע, 1919)
ליטעראַטור און לעבען (וואַרשע, 1894)  
ליטעראַרישע בײַלאַגע (וואַרשע, 1913) זען: [דער פֿרײַנד; בײַלאַגע:] ליטעראַרישע בײַלאַגע (וואַרשע, 1913)
ליטעראַרישע מאָנאַטשריפֿטען (ווילנע, 1908)  
ליטעראַרישע פּסח־זאַמלונג (וואַרשע, [1909])  
ליטעראַרישע שבֿועות־זאַמלונג (וואַרשע, [1909])  
ליטעראַרישע שריפֿטען (וואַרשע, 1912)  
ליטעראַרישעס פֿלוג־בלאַט (וואַרשע, [1908])  
ליכטלעך אויף חנוכּה (וואַרשע, 1908)  
דאָס ליכטעל (ווראַשע, 1894) זען: [יום־טובֿ־בלעטלעך] דאָס ליכטעל (ווראַשע, 1894)
לכּבֿוד פּסח (וואַרשע, 1894) זען: [יום־טובֿ־בלעטלעך] לכּבֿוד פּסח (וואַרשע, 1894)
לכּבֿוד פּסח [זאַמלונג] (ווילנע, 1908)  
לכּבֿוד פּסח [זאַמלונג] ([ווילנע], [1909])  
לכּבֿוד שבת און יום־טובֿ (אָדעס, 1907)  
דאָס לעבען (פּעטערבורג – וואַרשע, 1905–1906; 1913–1914) זען: [דער פֿרײַנד; פֿאָרמעלער נאָמען:] דאָס לעבן (פּעטערבורג – וואַרשע, 1905–1906; 1913–1914)
דאָס לעבען (פּעטערבורג, 1905)  
דאָס לעבען [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916) זען אויך: דאָס יודישע וואָרט [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916)
לעבען און וויסענשאַפֿט (ווילנע, 1909–1912)  
לעבענס־קלאַנגען [זאַמלבוך] (וואַרשע, [1911])  
לשנה־טובֿה (וואַרשע, 1895) זען: [יום־טובֿ־בלעטלעך] לשנה־טובֿה (וואַרשע, 1895)
מאַי־בלומען (ווילנע, [1908])  
דער מאָמענט (וואַרשע, 1910–1939) זען די באַזונדערע רשימה
דער מאָמענט: מיטאָגבלאַט (וואַרשע, 1914–1920)  
[דער מאָמענט; פֿאָרמעלער נאָמען:] דער ריכטיגער מאָמענט (וואַרשע, 1913, 1914) דערשינען בלויז: 1913: 1, נומ' 1;
1914: 2, נומ' 1 און נומ' 2
די מגילה [זאַמלונג] (וואַרשע, 1904)  
דער מאָרגענשטערן (ווילנע, 1907)  
אַ מוציא מיט האָניג (וואַרשע, [1912]) ס'רובֿ פֿון "דער טונקעלער". אינדעקסירט נאָר די פּאַראָדיעס.
מײַן ספֿר הזכרונות (פֿון יצחק־יואל לינעצקי) (אָדעס, 1882–1883)  
מינסקער אַלמאַנאַך (מינסק, 1912) ס'רובֿ אַנאָנים
מינסקער אַקדמות (מינסק, 1912)  
מינסקער אתרוג (מינסק, [1911])  
מינסקער וואָכענבלאַט (מינסק, 1912–1914)  
מינסקער טאָג (מינסק, 1913)  
מינסקער לעבען (מינסק, 1913)  
מינסקער סדר ([מינסק], [1912]) פֿעלט: זז' 9–16
מינסקער צײַטונג (מינסק, 1914)  
מינסקער שלח־מנות (מינסק, [1912])  
דער ממזר ([וואַרשע], [1907])  
מענדעלי מוכר ספֿרים (וואַרשע, 1910)  
מצה־וואַסער (וואַרשע, 1913)  
די נאָדעל [זאַמלבוך] (ווילנע, 1913)  
נאַציאָנאַל־צײַטונג (ריגע, 1907)  
נח פּריִלוּצקיִס זאַמלביִכער פֿאַר ייִדיִשען פֿוֹלקלוֹר, פֿיִלוֹלוֹגיע און קוּלטוּרגעשיִכטע (וואַרשע, 1917)  
נח פּרילוצקיס זאַמעלביכער פֿאַר ייִדישען פֿאָלקלאָר, פֿילאָלאָגיע און קולטורגעשיכטע (וואַרשע, 1912)  
דער ניטצליכער קאַלענדאַר פֿאַר דיא רוסישע יודען
(זשיטאָמיר, 1876, 1877) (ווילנע, 1878, 1879, 1880) (אָדעס, 1884)
[1], תרל"ז / 1876
[2], תרל"ח / 1877
3, תרל"ט / 1878
4, תר"ם / 1879
5, תרמ"א/1880:פֿעלן זז' 35–42
[?], תרמ"ה / 1884
פֿאַרשריבן דעם נומ' 3 [?] (1879)
נײַ־יאָהר (ווילנע, 1909)  
די נײַ־צײַט [זאַמעלביכער] (וואַרשע, 1907–[1908])  
די נײַע וועלט (וואַרשע, 1909–1910) פֿעלן: 1910, נומ' 38, 227, 238, 239, 249, 265; נומ' 156, זז' 1–2
אינדעקסירט אויך בײַלאַגע: וואָכען זשורנאַל "די נײַע וועלט" (וואַרשע, 1910)
אינדעקסירט אויך בײַלאַגע: פֿרויען־צײַטונג (וואַרשע, 1910)
די נײַע וועלט (ווילנע, 1906) פּראָבע־נומער, המשך פֿון (זען אויך): דער וועקער (ווילנע, 1905–1906)
די נײַע טעג (וואַרשע, 1914)  
דאָס נײַע לעבען (וואַרשע, 1906)  
די נײַע צײַט [זאַמלהעפֿט] (ווילנע, 1908–1909)  
נײַע צײַטונג (טשענסטאָכאָוו, 1913) רעדאַקטאָר: ל. צימערמאַן.
אינדעקסירט: נומ' 1, 10, 11
די נײַע צײַטונג (וואַרשע, 1906) פֿעלט: נומ' 53, זז' 2–3
נײַע צײַטען (ווילנע, 1906)  
די נײַע שטימע [זאַמלבוך] (ווילנע, 1911)  
נײַעס (בערדיטשעוו, 1898) זען אויך: נײַעס פֿון ארץ־ישׂראל (בערדיטשעוו, 1898)
נײַעס (וואַרשע, 1912) 104–103 צוויי כּמעט־אידענטישע אויסגאַבעס מיט דער זעלביקער דאַטע.
נײַעס לאָדזער מאָרגענבלאַט (לאָדזש, 1912–1914) פֿעלן: 1912: נומ' 92
1913: נומ' 230–233, 237, 263, 269 , 275 , 280, 281, 285, 290, 295–297, 298: זז' 3–6, 299, 300
1914: נומ' 1, 2, 4, 5, 9, 11–14, 16, 28, 36, 38, 41, 49, 51, 57, 66, 75, 76, 80–110, 119
נײַעס פֿון ארץ־ישׂראל (בערדיטשעוו, 1898) פֿעלט: נומ' 1
זען אויך: נײַעס (בערדיטשעוו, 1898)
דער נײַער וועג (ווילנע, 1907) זען אויך: [דער נײַער וועג; פֿאָרמעלער נאָמען:] אונזער וועג (ווילנע, 1906); [דער נײַער וועג; פֿאָרמעלער נאָמען:] דאָס וואָרט (ווילנע, 1907)
[דער נײַער וועג; פֿאָרמעלער נאָמען:] אונזער וועג (ווילנע, 1907) זען אויך: דער נײַער וועג (ווילנע, 1907);
[דער נײַער וועג; פֿאָרמעלער נאָמען:] דאָס וואָרט (ווילנע, 1907)
אינדעקסירט אויך די בײַלאַגע "די פּראָפֿעסיאָנעלע באַוועגונג" (ווילנע, 1907) ווי אַ טייל פֿון צײַטונג.
[דער נײַער וועג; פֿאָרמעלער נאָמען:] דאָס וואָרט (ווילנע, 1907) זען אויך: דער נײַער וועג (ווילנע, 1907);
[דער נײַער וועג; פֿאָרמעלער נאָמען:] אונזער וועג (ווילנע, 1906)
דער נײַער סדר (וואַרשע, [1907])  
ניסן (וואַרשע, 1912)  
ניסן (וואַרשע, 1914)  
נעכטען און הײַנט (וואַרשע, 1912, 1913, 1914) זען: [הײַנט; פֿאָרמעלער נאָמען:] נעכטען און הײַנט (וואַרשע, 1912, 1913, 1914)
סוכּות־בלאַט (וואַרשע, 1911)  
סוכּות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1911) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] סוכּות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1911)
סיון (וואַרשע, 1912)  
סיון (וואַרשע, 1914)  
סכּות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1910) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] סכּות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1910)
סכּות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1912) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] סכּות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1912)
סכּות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1913) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] סכּות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1913)
דער סלוצקער שייגעץ ([סלוצק], [1911])  
דער עומר (וואַרשע, 1895) זען: [יום־טובֿ־בלעטלעך] דער עומר (וואַרשע, 1895)
עונג־שבת (וואַרשע, 1896) זען: [יום־טובֿ־בלעטלעך] עונג־שבת (וואַרשע, 1896)
על הניסים ([וואַרשע], [1912])  
דער ענדיק ([וואַרשע], [1911]) אין ביבליאָטעק פֿאַרשריבן אין יאָר 1913
עפּפּעלבערגס וואַרשאַווער יודישער קאַלענדאַר (וואַרשע, 1889–1901) זען: דער וואַרשאַווער יודישער קאַלענדאַר (וואַרשע, 1889–1901)
עפּפּעלבערג'ס פּורים־בלאַט (וואַרשע, 1903–1904) פֿאַראַן בלויז נומ' 2, 1904
עפּפּעלבערג'ס פּסח־בלאַט (וואַרשע, 1902–1904) זען: דאָס פּסח־בלאַט (וואַרשע, 1902–1904)
עפּפּעלבערגס קאַלענדאַר (וואַרשע, 1889–1901) זען: דער וואַרשאַווער יודישער קאַלענדאַר (וואַרשע, 1889–1901)
ערבֿ־שבת (וואַרשע, 1913–1914) פֿעלט: 1914, נומ' 19
ערבֿות (וואַרשע, 1912)  
דער ערל ([וואַרשע], [1908])  
ערשטע יודישע ספּאָרט־צײַטונג ([לאָדזש], 1914)  
ערשטע יודישע שאָך־צײַטונג (לאָדזש, 1913)  
די ערשטע פֿראַגע לכּבֿוד פּסח (ווילנע, [1914])  
פּורים־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1911) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] פּורים־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1911)
פּורים־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1912) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] פּורים־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1912)
פּורים־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1913) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] פּורים־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1913)
פּורים־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1914) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] פּורים־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1914)
דער פּורים־שכּור ([וואַרשע], [1911])  
דער פּורים־שפּילער (ווילנע, 1910)  
דער פּיטום (וואַרשע, 1911)  
פּיטום און רעמסס (וואַרשע, 1912)  
פּינסקער שטאָדט־לוח (וואַרשע, 1902, 1903)  
דער פּיפּערנאָטער (וואַרשע, 1906)  
דער פּלאַפּער (וואַרשע, 1904) אין קירזשניץ פֿאַרגרײַזט און פֿאַרצייכנט ווי "פּלאַפּלער".
דער פּנקס (ווילנע, 1913)  
פּסח (וואַרשע, 1913)  
פּסח און פֿריהלינג (וואַרשע, 1914)  
פּסח־בלאַט (ווילנע, 1908) פֿעלן: זז' 5–8
דאָס פּסח־בלאַט (וואַרשע, 1902–1904) פֿאַראַן בלויז נומ' 2, 1903
פּסח־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1911) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] פּסח־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1911)
פּסח־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1912) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] פּסח־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1912)
פּסח־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1914) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] פּסח־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1914)
דאָס פּסח־וויצבלאַט (וואַרשע, 1904)  
די פּראָלעטאַרישע וועלט (ווילנע, 1907)  
דער פּראָלעטאַרישער געדאַנק (ווילנע, 1907) אַנשטאָט דעם פּ. ג. אָנגעהויבן דערשײַנען: פֿאָרווערטס (ווילנע, 1907)
די פּראָפֿעסיאָנעלע באַוועגונג (ווילנע, 1907) זען: [דער נײַער וועג; פֿאָרמעלער נאָמען:] אונזער וועג (ווילנע, 1907)
די פֿאָהן ([וואַרשע], [1911]) פֿעלט: זז' 2–3
דאָס פֿאָלק (ווילנע, 1915)  
דאָס פֿאָלק (קיִעוו, 1906–1907) פֿעלן: נומ' 14, 15
פֿאָלק און לאַנד (ווילנע, 1910)  
פֿאָלקס־בלאַט (ווילנע, 1908)  
פֿאָלקסבלאַט (ווילנע, 1911)  
פֿאָלקס־פֿרײַנד (ווילנע, 1901)  
דער פֿאָלקס־פֿרײַנד [זאַמלונג] (אָדעס, 1894)  
פֿאָלקסצײַטונג (ווילנע, 1906–1907) המשך פֿון "דער וועקער" (ווילנע, 1905–1906); אינדעקסירט ביז נומ' 323, אַפּריל, 1907
פֿעלן: נומ' 7, זז' 3–10; נומ' 17–31, 132–134, ז' 3, 4.
בײַלאַגע "פֿון פּראָפֿעסיאָנעלען לעבען" (ווילנע, 1907) – ניטאָ.
די פֿאָלקסשטימע (בערדיטשעוו, 1913) פֿעלט: נומ' 9
פֿאָלקסשטימע (ווילנע, 1906–1907)  
דער פֿאַמיליען־פֿרײַנד (וואַרשע, 1887–1888)  
פֿאָרווערטס (וואַרשע, 1905–1906)  
פֿאָרווערטס (ווילנע, 1907)  
פֿאַרן זונאויפֿגאַנג [זאַמלבוך] ([ ], 1898)  
פֿאַרן קליינעם עולם (וואַרשע, 1912–1913) זען: [די אידישע וואָך:] פֿאַרן קליינעם עולם [בײַלאַגע] (וואַרשע, 1912–1913)
פֿון טאָג צו טאָג [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַר, 1916) זען אויך: דאָס יודישע וואָרט [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916)
פֿון נאָהנט און ווײַט (וואַרשע, [1914])  
פֿון צײַט צו צײַט (קיִעוו, 1911–1912)  
פֿונקען (וואַרשע, 1912)  
דער פֿײַל־און־בויגן (וואַרשע, 1894) זען: [יום־טובֿ־בלעטלעך] דער פֿײַל־און־בויגן (וואַרשע, 1894)
פֿײַערלאַך (ווילנע, 1908)  
פֿײַערלאַך [זאַמלבוך] (לאָדזש, 1910)  
פֿײַערלאַך (מינסק, [1913])  
פֿײַערלעך (וואַרשע, 1912)  
פֿיער קשיות (וואַרשע, [1912])  
פֿערזיכערונג־וועלט (וואַרשע, 1910)  
פֿראַגען פֿון לעבען (ווילנע, 1911) פֿעלן: העפֿט 1
די פֿרויען־וועלט (וואַרשע, 1914) בלויז נומ' 1
פֿרויען־צײַטונג (וואַרשע, 1910) זען: די נײַע וועלט (וואַרשע, 1909–1910)
פֿרוכט אויף נײַ־יאָהר [זאַמלונג] (וואַרשע, [1909])  
פֿריהלינג (וואַרשע, 1914)  
פֿריהלינג [זאַמלבוך] (ווילנע, 1907) זען אויך: פֿריהלינג [זאַמלבוך] (ווילנע, 1908)
פֿריהלינג [זאַמלבוך] (ווילנע, 1908) זען אויך: פֿריהלינג [זאַמלבוך] (ווילנע, 1907)
פֿריהלינג (ווילנע, 1911)  
פֿריהלינג־שטראָמען [זאַמלבוך] (וואַרשע, 1912)  
פֿריהלינגס־בלעטער (וואַרשע, [1910])  
פֿרײַהייט [זאַמלבוך] (ווילנע, 1907)  
דאָס פֿרײַוואָרט (וואַרשע, 1906)  
דער פֿרײַנד (ווילנע, 1914–1915)  
דער פֿרײַנד (פּעטערבורג – וואַרשע, 1903–1913) זען אויך: [דער פֿרײַנד; פֿאָרמעלער נאָמען:] דאָס לעבן (פּעטערבורג – וואַרשע, 1905–1906; 1913–1914); וואָכענבלאַט (בײַלאַגע צו: דער פֿרײַנד, וואַרשע ,1913).
אינדעקסירט אויך בײַלאַגע "דער בעזים" (פּעטערבורג – וואַרשע, 1903–1913) ווי אַ טייל פֿון צײַטונג, אונטער דער רובריק "דער בעזעם".
אינדעקסירט אויך בײַלאַגע "ליטעראַרישע בײַלאַגע" (וואַרשע, 1910–1911) ווי אַ טייל פֿון צײַטונג. דער נאָמען "ל. ב." ניט פֿאַרצייכנט.
[דער פֿרײַנד; בײַלאַגע:] דער בעזים (פּעטערבורג, 1908)  
[דער פֿרײַנד; בײַלאַגע:] וואָכענבלאַט (וואַרשע, 1910)  
[דער פֿרײַנד; בײַלאַגע:] ליטעראַרישע בײַלאַגע (וואַרשע, 1913)  
[דער פֿרײַנד; פֿאָרמעלער נאָמען:] דאָס לעבן (פּעטערבורג – וואַרשע, 1905–1906; 1913–1914) זען אויך: דער פֿרײַנד (פּעטערבורג – וואַרשע, 1903–1913)
פֿרײַע טעג (וואַרשע, [1910])  
פֿרײַע ערד (וואַרשע – ניו־יאָרק, 1911)  
פֿרישמאַנ'ס יובילעאום־בוך (וואַרשע, 1914)  
אַ פֿרישער פּורים־קוילעטש [זאַמלונג] ([ווילנע], [1914])  
דער פֿרעהליכער קבצן (וואַרשע, [1910])  
דאָס צוואַנציגסטע יאָרהונדערט (וואַרשע, 1900)  
צום מאָמענט [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916) זען אויך: דאָס יודישע וואָרט [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1916)
"צוקונפֿט" [זאַמעלבוך] (וואַרשע, [1913])  
ציון (וואַרשע, 1907)  
דאָס ציון־בלאטל (אָדעס, 1898)  
די צײַט (ווילנע, 1906)  
די צײַט (ווילנע, 1912)  
די צײַט (פּעטערבורג, 1912–1914) זען המשך: אונזער צײַט (פּעטערבורג, 1914)
זען אויך: צײַט־פֿראַגען (פּעטערברוג, 1914)
צײַט־פֿראַגען (פּעטערבורג, 1914) בײַלאַגע צו: אונזער צײַט (פּעטערבורג, 1914)
זען אויך: די צײַט (פּעטערבורג, 1914)
אומזיסטע בײַלאַגע: פּראָפֿעסיאָנעלער לעבן (פּעטערבורג, 1914) – ניט אינדעקסירט.
צײַט־פֿראַגען (ווילנע, 1909–1911)  
די קאָפּעקע (וואַרשע, 1912) פֿעלט: נומ' 1, זז' 3–5; נומ' 33
קהלת [זאַמלונג] (וואַרשע, תּרע"ב [1911])  
קול לעם (קעניגסבערג, 1876–1879) פֿעלט: 1876, נומ' 18; 1878, נומ' 7; לעצטע זײַט נומ' 19, 1878.
[קול לעם; פֿאָרמעלער נאָמען:] קעניגסבערגער איזראַעליט (קעניגסבערג, 1879) זען אויך: קול לעם (קעניגסבערג, 1876–1879)
קול מבֿשׂר (אָדעס, 1862–1873) פֿעלט: 1871, נומ' 20
קול מבֿשׂר צו דער יודישער פֿאָלקס־ביבליאָטהעק (אָדעס, 1892) המשך פֿון: די יודישע פֿאָלקס־ביבליאָטהעק (קיִעוו, 1888–1889)
קולות ובֿרקים (וואַרשע, תּרע"ה [1914])  
"קולטור" [זאַמעלבוך] (מינסק, 1905)  
קונסט און לעבען (וואַרשע, 1908–1909)  
דער קונסט־טאָג (ווילנע, 1914) 4–שפּראַכיקע זאַמלבוך. אינדעקסירט נאָר די 2 איינסן אין ייִדיש
קוקיריקו (לאָדזש, 1904) נאָר איין אַרטיקל אונטערגעשריבן.
רעדאַגירט דורך רעדאַקציע פֿון "לאָדזער וויצבלאַט" (לאָדזש, 1903) – ניט אינדעקסירט.
דער קיביצער (לאָדזש, 1916) פֿעלט: ערשטער י"ג, 1915
קיִעווער וואָרט (קיִעוו, 1910)  
קנאָספּען (ווילנע, 1911)  
דער קנאַק־ניסעל (וואַרשע, 1914)  
קניידלעך (וואַרשע, [1914])  
קעניגסבערגער איזראַעליט (קעניגסבערג, 1879) זען: [קול לעם; פֿאָרמעלער נאָמען:] קעניגסבערגער איזראַעליט (קעניגסבערג, 1879)
ראָמאַן צײַטונג (וואַרשע, 1907–1908)  
ראָש השנה־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1912) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] ראָש השנה־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1912)
ראָש־השנה פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1911) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] ראָש־השנה פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1911)
דער ריכטיגער מאָמענט (וואַרשע, 1913, 1914) זען: [דער מאָמענט; פֿאָרמעלער נאָמען:] דער ריכטיגער מאָמענט (וואַרשע, 1913, 1914)
שבת־אויבס (וואַרשע, 1895) זען: [יום־טובֿ־בלעטלעך] שבת־אויבס (וואַרשע, 1895)
שבֿועות בלאַט (וואַרשע, תּרס"ט [1909])  
שבֿועות־בלאַט (ווילנע, [1908])  
שבֿועות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1911) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] שבֿועות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1911)
שבֿועות בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1912) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] שבֿועות בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1912)
שבֿועות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1913) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] שבֿועות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1913)
שבֿועות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1914) זען: [אידישעס וואָכענבלאַט:] שבֿועות־בלאַט פֿון "אידישעס וואָכענבלאַט" (וואַרשע, 1914)
שבֿט (וואַרשע, 1914)  
שבֿעות בלעטעל (ווילנע, [1903]) אין שער־בלאַט: "שבֿעות בלעטעל"
קירזשניץ פֿאַרצייכנט בטעות "שבֿועות בלעטעל"
דער שד (וואַרשע, 1908)  
דער שדכן (ווילנע, 1908–1909)  
שוואַלבען (וואַרשע, 1909)  
דער שופֿר (וואַרשע, 1894) זען: [יום־טובֿ־בלעטלעך] דער שופֿר (וואַרשע, 1894)
שושנת יעקבֿ ([וואַרשע], [1913])  
די שטימע (ווילנע, 1907, 1908)  
די שטימע פֿון "בונד" ([ ], 1908–1911) פֿעלט : נומ' 4, אַפּריל 1911
דער שטערן (ווילנע, 1913–1914) פֿעלט: 1913, נומ' 25, 62
דער שטראַהל (וואַרשע, 1909–1911) אין יאָר 1909 אַרויס נאָר איין פֿרויען־נומער
דער שטראַהל (ווילנע, 1907–1908)  
שטראַהלען (ווילנע, 1909) בײַ קירזשניץ, שטייט ע"פּ טעות יאָר 1911.
דער שייגעץ (פּעטערבורג, 1906–1907) פֿעלט: נומ' 6
דער שכּור (וואַרשע, [1907])  
שלום־עליכם (אָדעס, 1911–1912) זען המשך: "דער איד" (אָדעס, 1912)
שלשים (אָדעס, 1906)  
דער שנײַדער (ווילנע, 1912)  
דער שנײַדער (ווילנע, 1913–1914)  
דער שפּיגעל (וואַרשע, 1907)  
דער שפּיעגעל פֿיר אַללע (וואַרשע, 1893)  
דער שקר־שילדערער (וואַרשע, 1908)  
דאָס תּכשיט'ל ([אָדעס], [1906])  
תּמוז (וואַרשע, 1895) זען: [יום־טובֿ־בלעטלעך] תּמוז (וואַרשע, 1895)
תּמוז (וואַרשע, 1914)  
דער תּענית (וואַרשע, 1894) זען: [יום־טובֿ־בלעטלעך] דער תּענית (וואַרשע, 1894)
תּשליך (מינסק, 1913)  
תּשרי ([וואַרשע], [1910])