רשימה אינדעקסירטע צײַטשריפֿטן און זאַמלביכער
אַרויס אין אוקראַיִנע, ווײַסרוסלאַנד און רוסלאַנד
(1917 — 1921)
און אין ראַטן־פֿאַרבאַנד
(1922 — 1948)

צײַטשריפֿט הערות
אויפֿגאַנג [זאַמלבוך] (קיִעוו, 1919) ערשטער זאַמלבוך
אונזער וועג (מאָסקווע, 1918)  
אונזער טאָגבלאַט (פּעטראָגראַד, 1918) זען: [טאָגבלאַט; פֿאָרמעלער נאָמען:] אונזער טאָגבלאַט (פּעטראָגראַד, 1918)
אונזער שטימע (בעלאָצערקאָוו, 1917)  
אופֿבוי (ריגע, 1940–1941) 1: אָקט 1940; 2: נאָוו. 1940; 3: יאַנ. 1941; 4–5: [פֿעבר] 1941 – 12: יוני 1941 (פֿול)
אייגנס [זאַמלבוך] (קיִעוו, 1918–1920) [1] 1918; 2, 1920
אייניקײַט (מאָסקווע – קוּיבישעוו, 1942–1948) פֿעלן:
1943, נומ' 20; 1944, נומ' 4, 5, 27
דער אמת (מאָסקווע, 1918–1919) אינדעקסירט בלויז:
1918: נומ' 45, 56 ביז 88
1919: נומ' 89, 90, 95 ביז 98, 106, 108, 109, 112
המשך: דער עמעס (מאָסקווע, 1920–1938)
אַף די וועגן צו דער נײַער שול (מאָסקווע, 1924–1927) [פּעדאַגאָגישער חודש־זשורנאַל]
+ 1928: פּעדאַגאָגישער זאַמלבוך
פֿאַראַן:
1924: 1–8; 1925: 1 (9) – 4[12]; 1926: 1–2 – 3; 1927: 1–2 – 5; 1928:[זאַמלבוך] 1 – 2
פֿעלט: 1924: 1, 2
אַפֿן וויסנשאַפֿטלעכן פֿראָנט (מינסק, 1932–1935) 1932: 1–2; 1933: 3–4; 1934: 5–6; 1935: 7–8
אַפֿנ שפּראַכפֿראָנט (קיִעוו, 1934–1939) 1934: 1, 2; 1935: 3–4; 1937: 1; 1938: 2; 1939: 3–4
אָקטיאַבר [זאַמעלבוך] (מאָסקווע, 1925) 1, 1925
די אַרבייטער־שטימע (פּעטראָגראַד, 1917) עס פֿעלן די נומ' 7, 21, 31, 32, 36, 44, 46–51
זען אויך: דיא אַרבייטער שטיממע (1897–1905)
באַגינען (קיִעוו, 1919) ערשטער בוך, יוני 1919
באַרג־אַרוף (קיִעוו, 1922–1923) 1922: 1; 1923: 2
ביכער־וועלט (קיִעוו, 1919) פֿאַראַן: 1919: 1, 2–3, 4–5
ביראָבידזשאַנ (ביראָבידזשאַן, 1946–1948) 1946: באַנד 1–2; 1947: באַנד 3; 1948: באַנד 1 (4), 2 (5)
גרינינקע בוימעלאַך (ווילנע, 1919) נומ' 1, אַפּריל 1919
די האָפֿנונג (מאָסקווע, 1918) אינדעקסירט: 1918: נומ' 1–2, 3, 4, 5
היימלאַנד [ליטעראַרישער זאַמלבוך] (מאָסקווע, 1943)  
היימלאַנד (מאָסקווע, 1947–1948) 1947: נומ' 1 און 2; 1948: נומ' 3 ביז 7
וויסנשאַפֿט אונ רעוואָלוציע (קיִעוו, 1934–1936) 1934: 1–2; 3–4; 1935: 1 (5), 2 (6), 3 (7); 1936: 1 (8)
וויסנשאַפֿלעכע יאָרביכער (מאָסקווע, 1929) 1929: 1
די וועלט (פּעטראָגראַד, 1920) 1–2, 1920
די וועלט (קיִעוו, 1919) אינדעקסירט: נומ' 1 (7), נומ' 13 (19)
טאָגבלאַט (פּעטראָגראַד, 1917–1918) ס'פֿעלט: 1917: נומ' 7 (16), 13 (23), 16 (26), 23 (32), 27 (36), 33–34 (42–43), 77 (86), 87 (96), 90 (99), 92 (101), 102 (111) זז' 3–6, 128 (137), 129 (138)
1918: פֿאַראַן בלויז נומ' 2
[טאָגבלאַט; פֿאָרמעלער נאָמען:] אונזער טאָגבלאַט (פּעטראָגראַד, 1918) עס פֿעלן: נומ' 1–10; 12–15; נומ' 16 (זז' 3–4); 18, 19, 21, 23–25, 27–37, 39, 42, 45, 46–49, 51, 53–60, 62–64; 68–70, 72–83, 85–98, 100
יונגוואַלד (מאָסקווע, 1923–1928) אינדעקסירט אין גאַנצן
ייִדיש (כאַרקאָוו, 1923)  
ײִדישע פֿאָלקסבלאַט (פּעטראָגראַד, 1917–1918) פֿאַראַן: 1917, נומ' 1 ביז 10; 1918, נומ' 1–2
ײִדישע פֿאָלקסבלאַט (קיִעוו, 1918) פֿאַראַן: נומ' 1–2 און 3–4
די ייִדישע שפּראַך (קיִעוו, 1927–1930) 1927: 1: 1, 2, 3–4, 5–6, 7,
1928: 2: 1–2, 3, 4–5, 6, (=13)
1929: 3: 1, 2, 3, 4–5, 6 (=19)
1930: 4: 1, 2–3, 4–5, 6 (=25)
זען המשך: "אַפֿנ שפּראַכפֿראָנט"
[די ייִדישע שפּראַך; פֿאָרמעלער נאָמען:] אַפֿנ שפּראַכפֿראָנט (קיִעוו, 1931–1932) המשך:1931: 5: 1–2, (26–27);1932: 6: 1, 2–3, 4, 5–6 (32–33)
כוואַליעס (וויטעבסק, 1920–1921) 1920: נומ' 1–2; 1921 : נומ' 3–4
כוואַליעס (וויטעבסק, 1921–1922) פֿעלן: נומ' 5, 6, 12, 17
ליבקנעכטס־דאָר (כאַרקאָוו 1923)  
לינגוויסטישע זאַמלונג (מינסק, 1933–1936) 1933: 1; 1934: 2; 1936: 3
מײַרעווניק (מאָסקווע, 1927–1930) אינדעקסירט: נומ' 1 ביז 6
מיט פֿעסטנ טראָט (מינסק, 1947)  
די נײַע וועלט (ווילנע, 1919)  
נײַע צײַט (קיִעוו, 1917–1919) אינדעקסירט: נומ' 1 ביז נומ' 102 (439)
נײַערד (מאָסקווע, 1925) נומ' 1
סאָוועטיש (מאָסקווע, 1934–1941) 1934: נומ' 1; 1935: נומ' 2, 3; 1937: נומ' 4; 1938: נומ' 5, 6, 7–8; 1939: נומ' 9–10; 1940: נומ' 11; 1941: נומ' 12
סאָוועטישע ליטעראַטור (קיִעוו, 1938–1941) פֿעלן: 1938: נומ' 1, 3–4, 5, 10; 1939: נומ'11, 12; 1941: נומ' 1, 2, 4, 5 (און ווײַטער?)
פּראָליט (כאַרקאָוו, 1928–1932) זען אויך המשך: פֿאַרמעסט (כאַרקאָוו – קיִעוו, 1933–1937)
דאָס פּראָפֿעסיאָנעלע לעבען (פּעטראָגראַד, 1917) פֿעלן: נומ' 11 ביז 13
פֿאָלקס־בילדונג (ווילנע, 1919) פֿאַראַרן 1919: 1: 21 מאַרץ, 2: 4 אַפּריל
פֿעלט: נומ' 3
פֿאַרמעסט (כאַרקאָוו – קיִעוו, 1933–1937) פֿעלט: 1934: נומ' 7; 1936: נומ' 5
זען המשך: סאָוועטישע ליטעראַטור (קיִעוו, 1938–1941)
פֿאָרפּאָסט (ביראָבידשאַן, 1936–1940) אינדעקסירט: 1936: 1, 2 [אָן חדשים]; 1937: 2 [4], 3 [5]; 1938: 1 [6], 2 [7];
1939: 3; 1940: 2–3, 4–5
פֿראַגנ פֿונ ייִדישער שפּראַכ (מאָסקווע, 1938)  
דאָס פֿרײַע וואָרט (קיִעוו, 1917) אינדעקסירט: נומ' [1], [2]
עס פֿעלט: נומ' [3]
די פֿרײַע וועלט (מינסק, 1919) אינדעקסירט: נומ' 1, 2, 3, 4–5
עס פֿעלט: נומ' 6
די צוקונפֿט (מאָסקווע, 1918) אינדעקסירט: נומ' 1, 3, 4
עס פֿעלט: נומ' 2
צײַטשריפֿט (מינסק, 1926–1931) 1926: בוך I; באַנד 2–3, 1927; באַנד 4, 1928; באַנד 5, 1929
קולטור און בילדונג (מאָסקווע – פּעטראָגראַד, 1918–1920) 1918: 1 – 16–17 [9]; 1919: 18–19 – 22–23 [3]; אָפּגעשטעלט; 1920: 24 – 27–28 [3]
קולטור־פֿראַגען [זאַמלבוך] (פּעטראָגראַד, 1918) פֿאַראַן: 1918: 1
קונסט־רינג (כאַרקאָוו, 1917) אינדעקסירט בלויז צווייטעס בוך פֿון דער ערשטער אָריגינעלער אויסגאַבע
ראַטנבילדונג (קיִעוו – כאַרקאָוו, 1928–1937) פֿאַראַן:
1928: 1: פֿעברואַר – 11: דעצעמבער; 1929: 1 – 12;
1930: 1 – 12; 1931: 1 – 12;
1932: 1–2 – 10–12; 1933: 1 – 5 (סעפּט–אָקט);1934: 1 (יאַנ. פֿעב.) – 6 (נאָוו.–דעצ.); 1935: 1 – 5 (סעפּט–אָקט); 1936: 1 (יאַנ.–מאַרץ) – 4 (יולי–אויג.)
רויטע בלעטער (מינסק, 1929) פֿאַראַן: בוך 1
די רויטע וועלט (כאַרקאָוו – קיִעוו, 1924–1933) פֿעלט:1931, 12
שול און לעבן (קיִעוו, 1918–1920) פֿאַראַן:
1,1: דעצעמבער 1918 – 2, 10–11, מאַרס אַפּריל 1920
שטערן / שטערנ (מינסק, 1925–1941) פֿעלט:
1927, נומ' 2: ז' 61
1931: 8–9
1935: 5–6
1936: 2
1941: 5, 6 ? [אויב ס'זענען געווען אַזעלכע]
הערה: 1927–1937 – דערגאַנצט פֿון אינהאַלט
דער שטערנ (קיִעוו, 1947–1948) פֿעלן: נומ' 2, 5, 6
שטראָם (מאָסקווע, 1922–1924) פֿאַראַן:
1: פֿעבר. 1922; 2: 1922; 3: 1922; 4: 1923; 5–6: 1924
שריפֿטן (קיִעוו, 1928)