«?» דער פֿרײַנד
  פֿון 15טן דעצעמבער 1905: דאָס לעבען
פֿון 31סטן יולי 1906: דער פֿרײַנד
פֿון 22סטן נאָוועמבער 1913: דאָס לעבען
«?» די ערשטע טעגליכע זשאַרגאָנישע צײַטונג אין רוסלאַנד
  פֿון נומ' 287, 1903: די ערשטע טעגליכע יודישע צײַטונג אין רוסלאַנד
פֿון 1905, "דאָס לעבען" נומ' 1: אַ טעגליכע פּאָליטישע און ליטעראַרישע צײַטונג
«?» פּעטערבורג
  פֿון 1טן דעצעמבער 1909: וואַרשע
«?» טאָגצײַטונג
«?» 1, נומ' 1: 1 / 14 יאַנואַר 1903
דאָס לעבען, 2, נומ' 190: 14 / 27 אויגוסט 1914
«?» 1903: 1, נומ' 1 ביז 290
1904: 2, נומ' 1 ביז 298
1905: 3, נומ' 1 ביז 255; "דאָס לעבען": נומ' 1 ביז 13
1906: "דאָס לעבען": נומ' 1 ביז 165; "דער פֿרײַנד": נומ' 1 ביז 122
1907: 5, נומ' 1 ביז 289
1908: 6, נומ' 1 ביז 245
1909: 7, נומ' 1 ביז 248
1910: 8, נומ' 1 ביז 298
1911: 9, נומ' 1 ביז 301
1912: 10, נומ' 1 ביז 301
1913: 11, נומ' 1 ביז 232; "דאָס לעבען": 1, נומ' 1 ביז 34
1914: "דאָס לעבען": 2, נומ' 1 ביז 190 (לעצטער)

לויט די יאָרן זענען אויך אַרויס פֿאַרשיידענע אינעווייניקסטע בײַלאַגעס, אינדעקסירטע צוזאַמען מיט דער צײַטונג: דער פֿרײַנד – בײַלאַגע (קירזשניץ נומ' 47), דער בעזים (קירזשניץ נומ' 93), ליטעראַרישע בײַלאַגע (קירזשניץ נומ' 181), יובילעאומס־בײַלאַגע (קירזשניץ נומ' 194), ווי אויך יום־טובֿ־בײַלאַגע.
  אָפּגעשטעלט דעם 14טן דעצעמבער 1905; באַנײַט דעם 15טן דעצעמבער מיטן טיטל "דאָס לעבען".
אָפּגעשטעלט צווישן 1טן אָקטאָבער און 30סטן נאָוועמבער 1908.
אָפּגעשטעלט דורכן צאַרישן געריכט דעם 14טן (27סטן) אָקטאָבער 1913.
באַלד באַנײַט ווי "דאָס לעבען"
«?» שאול גינזבורג
  פֿון 3טן דעצעמבער 1909: שבתי ראַפּאָפּאָרט
פֿון 1912: שמואל ראָזענפֿעלד
פֿון האַרבסט 1913: חיים טשעמערינסקי
«?» זען אויך די בײַלאַגעס:
דער בעזים (1908)
ליטעראַרישע בײַלאַגע (1910)
יובילעאומס־בײַלאַגע (1912)
וואָכענבלאַט (1913)
«?» אין גאַנצן אַחוץ:
1904: בײַלאַגעס צו נומ' 152, 170, 205, 280, 294, 296
1906: דאָס לעבען, נומ' 72 [אפֿשר איז דעם טאָג אַרויס בלויז די בײַלאַגע "דער בעזים"]
  זען פּרטימדיקע דאַטעס אויבן
  11797
«?» קירזשניץ נומ' 41; נומ' 47; נומ' 93; נומ' 181
«?» JNUL: PFI 179
    דער פריינד; דאס לעבן; דאָס לעבן; Der fraynd; dos lebn
«?» דער בעזים
  דער פֿרײַנד: בײַלאַגע
«?» פּעטערבורג
«?» וואָכנבלאַט
«?» נומ' 1: בײַלאַגע צום נומ' 1: 1 / 14 יאַנואַר 1908
נומ' 14: בײַלאַגע צום נומ' 90: 22 אַפּריל 1908
  אַרויס פֿריִער אַ פּאָר "איינמאָליקע" נומערן: בײַלאַגע צום "לעבען" נומ' 47: 26 פֿעברואַר / 11 מאַרץ 1906; און צום נומ' 72: 28 מאַרץ / 10 אַפּריל 1906
זאָל האָבן אַרויס אויך שפּעטער אין וואַרשע אין 1910
«?» אין גאַנצן אַחוץ די קאַריקאַטורן
  91
«?» קירזשניץ נומ' 93
«?» JNUL: PFI 179; PFI 2083
    דער בעזעם; Der bezim; der bezem
«?» ליטעראַרישע בײַלאַגע
  דער פֿרײַנד; בײַלאַגע
«?» פּעטערבורג
«?» נישט רעגולער
«?» בײַלאַגע צום נומ' 111: 14 / 27 מײַ 1910
בײַלאַגע צום נומ' 181: 6 / 19 אויגוסט 1910
«?» בײַלאַגעס צו די נומערן 111, 124, 133, 145, 157, 163, 175, 181
  30
«?» קירזשניץ נומ' 181
«?» JNUL: PFI 179; PFI 2083
    ליטערארישע ביילאגע; Literarishe baylage
«?» יובילעאומס־בײַלאַגע
  דער פֿרײַנד
«?» פּעטערבורג
«?» וואָכנבלאַט
«?» נומ' 1 [בײַלאַגע צום פֿרײַנד נומ' 6]: 6 / 19 יאַנואַר 1912
נומ' 50 [בײַלאַגע צום פֿרײַנד נומ' 295]: 28 דעצעמבער 1912 / 10 יאַנואַר 1913 (לעצטער)
«?» אין גאַנצן [אַרײַנגענומען אונטער דער פּובליקאַציע: דער פֿרײַנד]
«?» קירזשניץ נומ' 194
«?» JNUL: PV 2761; PFI 2083
    יובילעומס־בײַלאַגע; יובילעומס־ביילאגע; Yubileums-baylage
«?» וואָכענבלאַט
  דער פֿרײַנד; בײַלאַגע
«?» וואַרשע
«?» וואָכנבלאַט
«?» בײַלאַגע צום נומ' 4: 4 / 17 יאַנואַר 1913
בײַלאַגע צום נומ' 227: 2 / 15 אָקטאָבער 1913 (לעצטער)
«?» אין גאַנצן
  193
«?» קירזשניץ נומ' 219
«?» JNUL: PV 2742; PFI 2083
    וואָכנבלאַט; וואכנבלאט; vokhnblat