אינדעקסירטע און פֿעלנדיקע
נומערן פֿון
הײַנט (וואַרשע, 1908 — 1939)

יאָרן אינדעקסירט הערות
1908 פֿעלן: נומ' 1–144; 218; 223; 269  
1909 פֿול  
1910 פֿול  
1911 פֿול  
1912 מער ווייניקער פֿול  
1913 פֿעלן: נומ' 1; 10, זז' 2–3  
1914 פֿול  
1915 פֿול אָפּגעשטעלט: 18.07 – 6.08
1916 פֿעלן: נומ' 1; 48; 116; 131; 142; 144  
1917 פֿול  
1918 פֿעלן: נומ' 8; 41; 122; 140 אָפּגעשטעלט:4.08 – 25.09
נומ' 185 איבערגעהיפּערט אין דער נומעראַציע
1919 פֿעלן: דער טאָג – נומ' 2; 33; 40 פֿון אָקטאָבער 23: "דער טאָג"
פֿון דעצעמבער 29: "נײַעס פֿון הײַנט"
1920 פֿול פֿון יוני 13: "דער טאָג"
אָקטאָבער 3: "אונזער הײַנט"
אָקטאָבער 6: "דער נײַער הײַנט"
אָקטאָבער 7: "וואַרשאַווער הײַנט"
אָקטאָבער 8: "עקסטראַ הײַנט"
אָקטאָבער 10: "נעכטען און הײַנט"
אָקטאָבער 11: "הײַנטיגער טאָג"
פֿון אָקטאָבער 12: "נײַער הײַנט"
1921 פֿול "נײַער הײַנט"
1922 פֿול "נײַער הײַנט"
1923 פֿעלן: נומ' 150–153; 156–171; 174; 175; 182; 183; 192; 193 "נײַער הײַנט"
1924 פֿעלן: נומ' 1, זז' 1–2; 105 "נײַער הײַנט"
1925 פֿעלן: נומ' 216; 221; 222; 294; 295 "נײַער הײַנט"
נישט אַרויס דעם 01.05 (נומ' 100 אַרויס דעם 02.05)
נישט אַרויס דעם 29.05 (נומ' 123 אַרויס דעם 31.05)
1926 פֿול פֿון יאַנואַר 1: "הײַנט"
1927 פֿעלט: נומ' 151  
1928 פֿעלן: נומ' 293, זז' 5–6  
1929 פֿעלן: נומ' 23, זז' 5–8; 29, זז' 5–8; 35, זז' 5–8; 41, זז' 5–8; 47, זז' 5–8; 53, זז' 5–8; 65, זז' 5–8; 71, זז' 5–8; 77, זז' 5–8; 83, זז' 5–8; 89, זז' 3–10; 97, זז' 5–8; 103, זז' 5–8;121, זז' 5–8; 156, זז' 5–8; 162, זז' 7–10; 210, זז' 5–8  
1930 פֿעלן: נומ' 156, זז' 3–4; 157, זז' 3–4  
1931 פֿעלן: נומ' 14, זז' 5–6; 284  
1932 פֿעלט: נומ' 108  
1933 פֿעלן: 2; 3 זז' 5–6; 4, 5 זז' 5–6; 6 זז' 7–8; 7 זז' 5–6; 8; 9 זז' 5–6; 10; 11 זז' 5–6; 12 זז' 7–8; 13–17; 18 זז' 5–6; 19; 20 זז' 5–6; 21–23; 26–28; 29 זז' 5–6; 32 זז' 5–6; 34 זז' 5–6; 37; 38 זז' 5–6; 39–40; 41 זז' 5–6; 43; 44–46; 47 זז' 5–6; 50–52; 53 זז' 5–6; 56 זז' 5–6; 57–58; 59 זז' 5–6; 62–64; 65 זז' 5–6; 68–70; 71 זז' 5–6; 72–74; 75 זז' 5–6; 77 זז' 5–6; 80 זז' 5–6; 82; 83 זז' 5–6; 91 זז' 5–6; 94–95; 96 זז' 5–6; 100–101; 102 זז' 5–6; 105–108; 109 זז' 5–6; 111 זז' 5–6; 113 זז' 5–6; 117 זז' 5–6; 119; 120 זז' 5–6; 127 זז' 5–6; 130 זז' 5–6; 134 זז' 5–6; 136; 139–140; 145–146; 147 זז' 5–6  
1934 פֿול  
1935 פֿול  
1936 פֿול  
1937 פֿול  
1938 פֿעלן: 1–10; 26; 72; 77; 129; 289–291; 293–סוף פֿון אָקטאָבער 28: "דער טאָג"
פֿון דעצעמבער 15: "הײַנט"
1939 פֿעלן: 1; 24; 94
נישט געזען די נומערן צווישן אויגוסט 29 און סעפּטעמבער 22