«?» הויז־פֿרײַנד
«?» אַ היסטאָריש־ליטעראַרישעס בוך
«?» וואַרשע
«?» נישט רעגולער
«?» באַנד 1: 1888
באַנד 2: 1889
באַנד 3: 1894
באַנד 4: 1895
באַנד 5: 1896
«?» מרדכי ספּעקטאָר
«?» אומזיסטע ליטעראַרישע בײַלאַגע: דער פֿאַמיליען־פֿרײַנד (זען אונטן)
«?» אין גאַנצן
  נישט געזען דאָס ערשטע נישט־נומערירטע העפֿט מיט דעם זעלבן נאָמען (קירזשניץ נומ' 822)
  189
«?» קירזשניץ נומ' 295
  טיטל פֿאַרשריבן ווי "דער הויז־פֿרײַנד"
«?» JNUL: PFI 3187; PV 2209
    הויז-פריינד; HOYZ-FRAYND
«?» דער פֿאַמיליען־פֿרײַנד
  בײַלאַגע צו: הויז־פֿרײַנד (זען אויבן)
«?» [באַנד 1: נאָוועמבער] 1887
באַנד 2: תּרמ"ט – 1888
«?» מרדכי ספּעקטאָר
«?» אין גאַנצן
  21
«?» קירזשניץ נומ' 286
«?» JNUL: 31 V 4814 S; PFI 1580
    דער פאמיליען-פריינד; DER FAMILYEN-FRAYND