«?» קונסט און לעבען
«?» אַ שריפֿט פֿאַר ליטעראַטור, קריטיק, וויסענשאַפֿט און קונסט
  נומ' 2: [אָן אונטערטיטל]
נומ' 3: אַ שריפֿט פֿאַר ליטעראַטור, וויסענשאַפֿט און קונסט
«?» וואַרשע
«?» נישט רעגולער
«?» נומ' 1: יוני 1908
נומ' 2: יולי 1908
נומ' 3: [?] 1908
נומ' 4: [אָקטאָבער 1908? / 1909?] (לעצטער)
«?» אַבֿרהם רייזען
«?» פּראָגרעס
«?» אין גאַנצן
  זען פּרטימדיקע דאַטעס אויבן
  73
«?» קירזשניץ נומ' 152
סלוצקי נומ' 5499
  דאַטעס פֿון די העפֿטן 1 און 2 פֿאַרגרײַזט, העפֿטן 3 און 4 נישט דערמאָנט בײַ קירזשניצן
«?» JNUL: PFI 3971 (13); 67 A 3368
  אינעם מיקראָפֿילם: בלויז נומ' 1
    קונסט און לעבן; KUNST UN LEBN