«?» ראָמאַנ־צײַטונג
«?» אַ אילוסטרירטעס וואָכענבלאַט פֿאַר ליטעראַטור, קונסט און וויסענשאַפֿט
«?» וואַרשע
«?» וואָכנבלאַט
«?» נומ' 1: 3 / 16 מײַ 1907
2, נומ' 37: 25 סעפּטעמבער / 8 אָקטאָבער (לעצטער)
«?» 1907: נומ' 1 ביז 34
1908: 2, נומ' 1 (35) ביז 37 (71)
  נאָכאַנאַנדיקע פּאַגינאַציע אין יעדן יאָרגאַנג
«?» מאַגנוס קרינסקי
[אַבֿרהם־לייב יאַקובאָוויטש]
  לויטן נײַעם לעקסיקאָן: 8, 264
«?» אין גאַנצן
  621
«?» קירזשניץ נומ' 131
«?» JNUL: PV 5009; PFI 169
    ראָמאַן־צײַטונג; ראמאן-צייטונג; ראמאנצייטונג; Roman-tsaytung; romantsaytung