«?» יאָהר־בוך "פּראָגרעס"
«?» אַ זשורנאַל פֿיר ליטעראַטור, וויססענשאַפֿט און קריטיק. ערשײַנט יאָהרלעך.
«?» וואַרשע
«?» אַרויס בלויז איין מאָל
«?» 1904
«?» אַבֿרהם רייזען
«?» פּראָגרעס
«?» אין גאַנצן
  40
«?» קירזשניץ נומ' 61
«?» JNUL: PV 2211
    יאָרבוך "פּראָגרעס"; יארבוך פראגרעס; Yorbukh "progres"