«?» דער יוד
«?» צײַטשריפֿט פֿיר אַלע יודישע אינטערעסען. ערשײַנט צוויי מאָל מאָנאַטליך
  פֿון 1, נומ' 21: ערשײַנט יעדען 8 טאָג
«?» ווין – קראָקע
  רעדאַקציע איו וואַרשע
«?» צווייוואָכן־בלאַט
  פֿון 1, נומ' 21: וואָכנבלאַט
«?» 1, נומ' 1: 1 / 14 יאַנואַר 1899
4, נומ' 52: 31 דעצעמבער 1902 / 13 יאַנואַר 1903 (לעצטער)
«?» 1, 1899: נומ' 1 ביז 28
2, 1900: נומ' 1 ביז 52
3, 1901: נומ' 1 ביז 52
4, 1902: נומ' 1 ביז 52
  פֿון 24 יוני 1902 אַרויס אויךאַ צווייטע ביליקע אויסגאַבע
«?» יהושע־חנא ראַווניצקי
  פֿון 1, נומ' 21: יוסף לוריא
«?» אחיאסף
«?» אין גאַנצן אַחוץ:
1901: נומ' 36, זז' 1–2; סוף נומ' 51
  זען פּרטימדיקע דאַטעס אויבן
  1111
«?» קירזשניץ נומ' 17
«?» JNUL: PFI 187; PV 3500=2
AZ: 248
    דער ייִד; דער ייד; Der yud; der yid
«?» דער יוד – צווייטע ביליקע אויסגאַבע
«?» קראָקע
«?» וואָכנבלאַט
«?» נומ' 29: 24 יוני / 7 יולי 1902
נומ' 51–52: 31 דעצעמבער 1902 / 13 יאַנואַר 1903 (לעצטער)
«?» 1902: נומ' 29 ביז 51–52
«?» פּאָפּולערע אויסגאַבע, אַרויס פּאַראַלעל צו "דער יוד"
«?» אין גאַנצן
  פֿון אַלע נומערן – בלויז דאָס וואָס האָט זיך נישט געדרוקט אין "דער יוד"
  29