«?» דאָס יודישע וואָרט
«?» צײַטשריפֿט פֿיר ליטעראַטור, וויססענשאַפֿט, קריטיק און געזעללשאַפֿטליכען לעבען. ערשײַנט וואָכענטליך אין קראַקוי
«?» קראָקע
«?» וואָכנבלאַט
«?» נומ' 1–2: 3 יאַנואַר 1905
נומ' 12: 5 מײַ 1905
«?» 1905: 1, נומ' 1–2 ביז 12
  הפֿסקה פֿון אַ חודש צווישן נומ' 11 און נומ' 12
«?» טייל פֿון די מאַטעריאַלן זענען איבערגעדרוקט געוואָרן אין איין באַנד אין 1908
«?» אַבֿרהם רייזען
«?» פּראָגרעס
«?» אין גאַנצן
  זען פּרטימדיקע דאַטעס אויבן
  93
«?» קירזשניץ נומ' 62
«?» JNUL: PFI 1665, PV 4923; PA 6878 (iberdruk)
    דאָס ייִדישע וואָרט; דאס יידישע ווארט; Dos yidishe vort